Nu börjar Kustbevakningens bränslekontroller – så går de till

Nu ökar kontrollerna av fritidsbåtar. Under veckan lägger Kustbevakningen extra resurser på att hitta de som kör med gröndiesel. Så kan en kontroll gå till.

bransle-sjomack-grondiesel-kustbevakningen
Det gäller att välja rätt pump på sjömacken – att tanka märkt diesel är inte brottsligt kan ställa till med besvär.

Under vecka 27 kommer Kustbevakningen utföra vad de kallar ”särskilda kontroller av bränslet på fritidsbåtar”. Uppdraget går ut på att kontrollera så att fritidsbåtar inte tankas med lågbeskattat bränsle, så kallad grön- eller märkt diesel, som endast är tillåten att använda i yrkestrafik. Något som vi på Hamnen skrivit om tidigare.

Så utförs kontrollerna

Kustbevakningens tjänstepersoner har rätt att gå ombord på en fritidsbåt utan misstanke om brott för att göra tillsyn. De kan då kräva att få tillträde till låsta utrymmen, handlingar, och information för att kunna utföra tillsynen.

– Kustbevakningen har inte utfört denna typ av kontroll på många år. Vi har märkt att det finns stor okunskap om regelverket både hos mackägare och privatpersoner och det är många som kontaktat oss med frågor, skriver Stina Ternhagen på Kustbevakningen i ett pressmeddelande.

Oftast går det att se om dieseln är märkt då den har en annan färg. Skulle det däremot inte kunna besiktigas får myndigheten ta ett prov som sedan analyseras.

Att fylla upp tanken med så kallat märkt bränsle är inte brottsligt. Skatteverket kan dock ge ut en sanktionsavgift till båtägaren eller brukaren av en båt med gröndiesel. En sanktionsavgift som ligger på 10 000 kronor.

Båtägaren blir då tvingad till att betala in mellanskillnaden för de olika bränslena till Skatteverket. En mellanskillnad som blir cirka 1 krona och 30 öre per liter.

– Det är bra att Kustbevakningen nu har möjlighet att göra dessa kontroller. Det kommer att ge oss en bättre bild av hur reglerna efterlevs, skriver Titti Campalto på Skatteverket i pressmeddelandet.

Vad som däremot är olagligt och kan leda till en brottsutredning är att försöka ta bort det färgämne som ger gröndieseln sitt namn.

Vilka får då köra med lågbeskattat bränsle?

Endast de som går i sjötrafik för att transportera passagerare eller varor mot ersättning, offentliga myndigheter, försvarsorganisationer, sjöräddning, brandövervakning och liknande organisationer är tillåtna att använda det märkta bränslet.

Kontrollerna kommer att pågå under hela sommaren men mellan den 3–9 juli har Kustbevakningen en satsning där man lägger extra resurser på just kontroll av fritidsbåtar.

Fotnot: I en tidigare version av artikeln fanns det otydligheter om vilka båtar som fick använda sig av lågbeskattad diesel. Vad som gäller här är att båtar som mäter mer än 12 meter i längd och 4 meter i bredd får nyttja märkt diesel men då ska man i de fall då båten används i privat bruk betala skatt motsvarande prismellanskillnaden för märkt och omärkt diesel.