Kustbevakningen – första bilderna på de nya fartygen

Slankare och snålare – det är alldeles uppenbart att Kustbevakningen vill komma undan med mindre utsläpp och klimatavrtryck framöver. Här är de nya fartygen. Se inslaget!

Det handlar om sju nya fartyg som tar form på ett varv i Holland och som ska ersätta deras nuvarande fartyg som har nått en aktningsvärd ålder på 30 år.

Se också:
Kustbevakningen slog till mot människosmugglare

Enligt uppgift rör det sig om betydligt slankare fartyg än de övervakningsfartyg som ingick i serien KBV 302-KBV 311 som levererades 1995. De nya KBV 320-fartygen är goda för en marschfart på 25 knop. Som del av en god cirkel drar dessa nya båtar betydligt mycket mindre svall. Ett gott tecken då storleken på svallen är ett direkt mått på den mängd energi som det går åt att driva ett fartyg.

Brottsbekämpning med mera

De nya fartygen kommer i huvudsak operera kustnära, med kapacitet till uppgifter även till havs. De kombinerar sjöövervakningsuppdraget, där bland annat kontroll och brottsbekämpning ingår, med miljöräddningsberedskap och förmåga till åtgärder mot utsläpp av olja och andra skadliga ämnen.

Vidare byggs de nya fartygen också kolfiber vilket bland annat gör att man kan räkna med ett ca 10 ton lättare skrov jämfört med traditionella skrov.

Snabba insatser

– Den här fartygsserien har stor förmåga i ett litet format, de är mer kombinationsfartyg än de motsvarande idag. I och med att de kan transportera mer miljöräddningsmateriel och har en inbyggd tank för att ta hand om olja kan vi utveckla förmågan att göra snabba första insatser, säger Henrik Jonsson, chef för Kustbevakningens materiel- och lokalförsörjningsavdelning.

Om allt går enligt planerna så levereras de nya fartygen lagom till sommaren 2024.

Fakta:
Längd: 26,7 meter
Bredd: 6,40 meter
Deplacement: 53 ton
Marschfart: 25 knop
Besättning: 4 personer