Nimbus förvärvar amerikansk båttillverkare för 100 miljoner

Nimbus Group AB har förvärvat samtliga aktier i det amerikanska bolaget EdgeWater PowerBoats som grundades 1992 och som mest är känt för sina rejäla centerkonsolbåtar.

Nimbus
Nimbus Group AB har förvärvat smatliga aktier i det amerikanska bolaget EdgeWater PowerBoats som grundades 1992 och som mest är känt för sina centerkonsolbåtar.

Köpeskillingen på 9,5 miljoner dollar finansieras genom egna medel och Nimbus avser att genomföra en riktad emission om upp till 1 937 781 aktier. Förvärvet av EdgeWater förväntas vara slutfört under andra kvartalet 2023.

Hoppas på synergieffekter

Avsikten med förvärvet är, förutom det självklara att uppnå en starkare marknadsposition, också att uppnå synergieffekter, tillgång till produktionskapacitet i USA samt effektivare logistik. I förvärvet ingår en industrifastighet som värderas till 3,5 miljoner dollar.

Pressmeddelandet i sin helhet:

Nimbus Group förvärvar amerikanska bpåttillverkaren EdgeWater Powerboats, LLC

Nimbus Group AB (publ) (”Nimbus Group” eller ”Bolaget”) har idag ingått ett avtal om förvärv av samtliga aktier i det amerikanska bolaget EdgeWater PowerBoats, LLC (”EdgeWater”) för en kontant köpeskilling om 9,5 MUSD på kassa- och skuldfri basis. Förvärvet finansieras genom egna medel och Bolaget avser att genomföra en riktad emission om upp till 1 937 781 aktier. Förvärvet av EdgeWater förväntas vara slutfört under andra kvartalet 2023. Mot bakgrund av förvärvet och den avsedda riktade emissionen har styrelsen för Nimbus Group även fattat beslut om att dra tillbaka det tidigare förslaget om utdelning.

Robusta båtar

EdgeWater grundades 1992 med syftet att designa och tillverka robusta, säkra och tillförlitliga båtar under premiumvarumärket EdgeWater. EdgeWater säljer båtar till den nordamerikanska marknaden och sålde år 2022 över 300 båtar i storlekar upp till 37 fot. Båtarna är framförallt saltvattenbåtar, av typen center konsol, som används för nöje, fiske och transport. Samtliga båtar är försedda med utombordsmotorer. EdgeWater har cirka 165 anställda med en erfaren ledningsgrupp och omsatte cirka 47,7 MUSD 2022 [1], hade en justerad EBIT om cirka 3,0 MUSD [1], och hade en justerad EBIT-marginal om cirka 6,3% [1].

Stärkt marknadsposition

Den kontanta köpeskillingen uppgår till 9,5 MUSD på kassa- och skuldfri basis, motsvarande cirka 100 Mkr. Synergieffekter förväntas uppstå genom en starkare marknadsposition, tillgång till produktionskapacitet i USA och genom effektivare logistik, vilket även är positivt ur ett hållbarhetsperspektiv. I förvärvet ingår en industrifastighet som per februari 2023 värderas till cirka 3,5 MUSD [2]. Förvärvet finansieras genom egna medel och Bolaget avser att genomföra en riktad emission av aktier om upp till 1 937 781 aktier. Bolaget kommer att offentliggöra ett pressmeddelande med mer information om den avsedda riktade emissionen. EdgeWater kommer att bli en del av Nimbus Groups amerikanska organisation. Förvärvet av EdgeWater förväntas vara slutfört under andra kvartalet 2023 och är villkorat av sedvanliga villkor. EdgeWater förväntas konsolideras i Nimbus Groups räkenskaper från och med tillträdesdagen.

Tydlig tillväxtstrategi

– Genom utveckling av nya båtmodeller, global expansion, förtätning av återförsäljarnätverket och förvärv har vi levererat på den tydliga tillväxtstrategi vi har. I den strategin är en expansion på den viktiga nordamerikanska marknaden en av hörnstenarna. Förvärvet av EdgeWater tillför ett starkt och framgångsrikt varumärke till vår portfölj, utökar vår närvaro på den nordamerikanska marknaden samt tillför en viktig lokal organisation med tillverkningskapacitet i USA”, säger Jan-Erik Lindström, VD och koncernchef för Nimbus Group.

Världens största marknad

Motorbåtsmarknaden i USA är världens enskilt största och för att stödja Nimbus Groups expansion i USA har Bolaget under de senaste åren gjort stora investeringar. Under 2022 etablerade Bolaget en egen lokal organisation samtidigt som Bolaget meddelade att ett nytt sälj- och huvudkontor för den nordamerikanska marknaden etableras i Annapolis, Maryland, beläget på USA:s östkust. Satsningarna har lett till att Nimbus Group under 2022 fördubblade antalet marknadsplatser på den nordamerikanska marknaden.

Ingen utdelning

Styrelsen för Nimbus Group har även fattat beslut om att dra tillbaka det tidigare förslaget om en utdelning om 1,50 kr per aktie för 2022. Även om nuvarande likviditet är tillräcklig för att genomföra den tidigare föreslagna utdelningen, väljer styrelsen att prioritera att stärka Bolagets finansiella buffert och stabilitet. I enlighet med de finansiella målen ska Nimbus Group inte ha någon långfristig finansiell skuldsättning (exkluderat fastighetsrelaterad skuldsättning).