Försvaret – viktig information till båtfolket inför sommaren

Försvarsmakten övar och bedriver skarp verksamhet dygnet runt och året om för att försvara svenskt territorium och hävda svenska intressen. Den svenska skärgården är vår hemmaplan och vårt skydd om Sverige skulle bli angripet.

Marinen-kommandobrygga
Rysslands invasion av Ukraina sätter sina spår även i de svenska skärgårdarna. Här är försvarsmaktens råd till båtfolket inför sommaren.

Rysslands invasion av Ukraina sätter sina spår även i de svenska skärgårdarna. Försvarsmakten övar och genomför insatser året runt där fartyg framförs med hög fart både i och utanför farleder. Ombord på dessa fartyg hålls alltid skärpt uppsikt mot båtar och bryggor, och fartneddragning görs vid behov. Svallvågor kan orsaka stora skador på exempelvis förtöjda båtar. Försvarsmakten ska följa rådande bestämmelser, fartbegränsningar samt iaktta gott sjömanskap. Vi vill också uppmana befälhavare på andra båtar att tänka på följande:

Förtöj med omsorg

Utnyttja endast metoden att förtöja intill öar, eller andra fartyg i skyddat vatten. Förtöj då med tillräckligt avstånd från land och med tillräckligt djup under kölen (minst 2 m) så att förtöjningen klarar svall från förbipasserande båtar och inte slår i bottnen. Tänk på att ett relativt litet svall kan åstadkomma stor förödelse om flera båtar ligger förtöjda vid sidan av uppankrat fartyg.

Ankra väl

Använd tillräckligt lång ankarlina, 3 – 5 gånger djupet. Ankra på tillräckligt stort djup. Observera att ett större snabbgående fartyg utanför en vik suger ut vattnet och riskerar att tömma en grund vik på en stor del av vattnet. En båt som ligger till ankars i en sådan vik riskerar bottenslag med skador som följd. Använd föreskrivna gång- och fartygsljus. Genom att använda ankarljus vid ankring eller förtöjning ökar möjligheten för andra fartyg/ båtar att få syn på din båt i tid.

Vid möte av örlogsfartyg

Tänk på att sänka farten och stäva mot svall från större fartyg för att minska risken för skador på båt och besättning.

Särskild försiktighet bör iakttas vid följande platser där Försvarsmaktens fartyg ofta framförs:

  • Stockholms södra skärgård, främst Hårsfjärden, Mysingen och nordvart mot Dalarö,
  • Långbälingssund, Järnholmssund och Gåsstensfjärden.
  • Stockholms mellersta skärgård, norr och syd om Björkö Kroksö, området runt Korsö, Träsköfjärden och området runt Lådna Låren.
  • Gryts och Valdemarsviks skärgård.
  • Stockholms norra skärgård, området runt Söderarm.
  • Karlskronas yttre redd.
  • Göteborgs skärgård, främst mellan Björkö och Tistlarna.

Håll avstånd

Ofta har marina fartyg utrustning i vattnet. Det kan vara undervattensfarkoster för minröjning, minsvepning eller olika sonarer för ubåtsjakt. Det gör att fartyget inte kan manövrera helt fritt, vilket du bör tänka på. För allas säkerhet bör du minska farten när du passerar och iaktta försiktighet. Håll så stort avstånd som möjligt, helst uppåt 1 000 meter.

Om örlogsfartyget signalerar med mistlur eller signallampa mot dig betyder det att man vill göra dig uppmärksam på något. Sänk då farten ytterligare och passera med stort avstånd.

Vid övning med ubåt hissas signalflaggorna N, E och 2, se bild. Sänk farten och var uppmärksam på signaler från örlogsfartyget.

Vid dykningar hissas signalflaggan A, se bild. Passera på stort avstånd och med låg fart.

Skjutövningar med skarp ammunition

Försvarsmakten genomför ofta skjutningar med olika typer av vapensystem. Det kan vara alltifrån artilleriskjutningar till sjunkbombsfällning och kontrollerade sprängningar av sjöminor. Vi håller alltid extra utkik i riskområdet under skjutningar. Riskområden till sjöss är i allmänhet redovisade i sjökort. Vid avlysning av riskområde till sjöss meddelas sjöfarten genom en notis i Ufs.

Vid skjutövningar avges följande signaler från örlogsfartyg eller skjutplatser i land:

I dagsljus: Röd flagga, samt vid behov som förstärkning grön lyskula samt upprepade korta ljud med fartygets ljudsignalanordning.

I mörker: Rött runtomlysande ljus, vid behov som förstärkning grön lyskula samt upprepade korta ljud med fartygets ljudsignalanordning.