Latrina - En ren skitsak

Latrina_bild_puff

Latrina_bild_puff

Övergödning har länge varit ett av de allvarligaste miljöproblemen i våra svenska vatten. Sedan början av 1900-talet har tillförseln av näringsämnen till havet mångdubblats. Idag släpper stora delar av alla fritidsbåtägare i Sverige ut sitt toalettavfall rakt ut i havet och bidrar på så sätt till en fortsatt övergödning. Transportstyrelsen har fått regeringens uppdrag att genomföra förbudet mot att släppa ut toalettavfall från fritidsbåtar. Det innebär att samtliga fritidsbåtar med avfallstank kommer att kräva en utökad service i form av en pålitlig och effektiv latrintömningsstation.

Latrina® är en latrintömningsanläggning för fritidsbåtar och en ny revolutionerade produkt som under sommaren 2009 lanserades med en testanläggning i Västerviks gästhamn. Sedan dess har intresset bara ökat. Flera hamnar i Sverige har valt att investera i den nya tömningsstationen och på Allt för sjön i mars 2010 utsågs den miljövänliga stationen till en av årets bästa sjörelaterade produkter. Tack vare den nya produkten kan Sveriges fritidsbåtar snabbt och smidigt tömma sin septiktank med latrin på ett miljövänligt sätt.

Latrina

Genom ett specialdesignat och patentsökt system underlättas en snabb och smidig tömning av latrintankar. Man använder sig av en förträngningspump från ITT Flygt och en 90-literstank töms på mindre än en minut.

Testanläggningen i Västervik har efter sommarsäsongen fått mycket positiv respons. – Det är inte enbart en förbättrad service gentemot våra kunder, den fungerar även som en tankeställare och uppmuntra folk att tänka på miljöfrågor i en vidare mening, säger Sanna Swaan, gästhamnschef i Västervik.
Regeringen har också beslutat om ett nytt bidrag som ska minska mängderna kväve och fosfor i havet. Bidraget kallas för LOVA och står för Lokala vattenvårdsprojekt. Bidrag kan bland annat ges för installation av latrintömningsstation. Kommuner och ideella organisationer kan ansöka om bidraget hos länsstyrelsen.

Latrina-1

Tömningen med Latrina går snabbt och smidigt. Den tydliga signalmasten gör den lätt att se på långt håll för angörande båt.
En åtta meter lång slang kopplas direkt till båtens avfallstank. Med ett enkelt knapptryck påbörjas sedan tömningen. När tömningen är klar rullas slangen automatiskt upp på slangvindan igen.
Hus och signal är utfört i glasfiberarmerad plast med en eller två slangvindor i rostfritt utförande och två låsbara serviceluckor på var sida.
Signalprofilen är i strängsprutad aluminium med kanaler för lod och linor som med sin patenterade funktion möjliggör en automatisk inrullning av slangarna.
Bottenplattan är i vattenbeständig Plyfaskiva med distansreglar i tryckimpregnerat trä, vilket medger en ökad exibilitet och valmöjlighet vid placering och montering.
Latrina ansluts till det kommunala avloppssystemet eller till en separat septiktank.

Mer info på www.latrina.se.