Nya utsläppsregler – utombordarens framtid hotad!

Utombordaren, så som vi känner den, sjunger på sista versen då de sägs släppa ut på tok för mycket miljögifter och nu ska begränsas av nya regler.

Förra gången California Air Resources Board (CARB) var i farten gällande båtlivet ledde det till en lag om kraftig minskning av utsläpp från inombordare.

Ett löste man genom införandet av slutna bränslekontrollsystem och katalysatorer i motorerna med följden att de samtidigt blev dyrare och tappade i försäljning.

Förslag ställer ett krav på minsking av utsläppen 70 procent.

Nu är det utombordarnas tur och går det som California Air Resources Board (CARB) tror och hoppas så innebär detta nya utsläppskrav med en minskning av utsläpp med 40 procent på motorer under 50 hästktafter.

Vattenskotrar ska omfattas av kraven

På motorer med mer än 50 hästkrafter innebär kravet en  minskning med hela 70 procent. De nya standarderna skulle också omfatta vattenskotrar.

För att nå de nya kraven krävs med största sannolikhet användning av katalysatorer, vilket enligt många är ett mysterium att man inte har infört sedan länge. Enligt förslaget har man nu sex år på sig då de nya hårdare utsläppskraven skulle träda i kraft 2027.

Elmotorer ska ta över

Samtidigt föreslås att förbränningsmotorer på mindre än 25 hk fasas ut helt och ersätts av elmotorer under en 10-årsperiod.

Hamnen försöker för fullt nå de stora generalagenterna för utombordsmotorer i Sverige för kommentarer och återkommer i ärendet.