Kustbevakningen i ny satsning mot sjöfylleri – nu ökar kontrollerna

En tre veckor lång satsning mot sjöfylleri med startskott i måndags. Det är vad Kustbevakningen nu lanserat. Syftet är att skapa ett säkrare båtliv.

Video: Kustbevakningen

Under de kommande tre veckorna blir nykterhetskontrollerna mot fritidsbåtar fler. Detta sker i samband med en satsning som kustbevakningen nu lanserar.

Initiativet pågår under veckorna 28, 29 och 30, samma veckor som landets sjöar och skärgårdar fylls med semesterfirare och deras båtar. Kontrollerna kommer att göras såväl riktat som slumpmässigt. Man kan med andra ord få lämna prov även om man inte visar tecken på berusning.

En liknande satsning gjordes under fjolåret och enligt statistiken anmälas cirka fyra procent av de som kontrolleras för sjöfylleri.

Så går kontrollerna till

Provtagningen förs i två steg. Först får den som framför båten blåsa i ett så kallat sållningsinstrument. Detta ger utslag om utandningsluften är över 0,10 milligram alkohol per liter utandningsluft (detta motsvarar ungefär 0,2 promille i blodet, det vil säga gränsen för sjöfylleri).

Ger sållningsinstrumentet utslag får man följa med ombord på Kustbevakningens båt där man får blåsa i ett bevisinstrument

Sedan 2021 har antalet kontroller och brottsanmälningar ökat. Under 2021 utförde Kustbevakningen 1 849 kontroller. Två år senare under fjolåret gjordes hela 3 370 kontroller, då anmäldes 123 personer vilket var 20 fler än 2021.