Kraftig ökning av skarv längs kusterna

En rikstäckande inventering, den första på 12 år, talar sitt tydliga språk. Populationen av storskarv fortsätter att växa kraftigt.

Storskarv-fågel
Beståndet av storskarv ökar kraftigt längs kusten trots skyddsjakten för två år sedan.

Den skyddsjakt som utlystes på skarv för ett par år sedan vekar inte ha hjälpt mycket. Tvärt om fortsätter populationen att öka. Något som framgår tydligt efter en rikstäckande inventering som nu genomförts.

Värst längs kusterna

Resultaten för 2023 års inventering visar på en kraftig ökning av den häckande populationen av storskarv i Sverige sedan 2012. Sammanlagt räknades 74 767 bon i 224 kolonier jämfört med 40 958 bon och 169 kolonier år 2012. Storskarv häckade i alla län utom Jämtlands och Dalarnas län, skriver fiskemagasinet FishEco.

Speciellt stor ska ökningen ha varit i Kalmar, Blekinge, Västra Götalands och Östergötlands län. För två år sedan utlyste Sveriges Organiserade Fiskeguider (SOF)en belöning på 20 kronor per dödad skarv. Något som tog sådan skruv att privatpersoner, som alla är innerligt trötta på skarvens härjningar, har gått in och bidragit med resten – hela vägen upp till femtio kronor.

Kamp i motvind

– Det satte verkligen fart på jakten på skarv, säger Peter Berggren, ordförande i SOF, och inom loppet av en månad så hade vi fyllt kvoten med 1 900 skjutna skarvar.

Peter Berggren var dock redan då medveten om att det skulle bli en kamp i motvind:

Ville uppmärksamma problemet

– Skyddsjakten skulle knappast komma att göra några underverk men vi avsätter ändå skottpengar i hopp om att fler ska uppmärksamma problemet och att mer görs i framtiden. Idén föddes därför att ta en stor del av budgeten för fiskevård och göra om till skottpengar till dem som skjuter skarv, sade Berggren till Skippo.

Inledningsfoto: Charles J. Sharp.