Här övar marinen på att neutralisera hot mot Nato på Östersjön

Tre korvetter från svenska marinen har i dagarna deltagit i övningen Neptune Strike 24. En övning där man tillsammans med andra Natoländer övat på att integrera anfall mellan flyg- och sjövapen.

Korvetterna HMS Härnösand och HMS Gävle under övningen Neptune Strike 24 Foto: HMS Gävle/Försvarsmakten

Det är korvetterna HMS Visby, HMS Härnösand och HMS Gävle som tillsammans med stridsflygsdivisionerna från Skaraborgs flygflottilj som övat på att gemensamt bekämpa mål till sjöss.

Med hjälp av sensorer på såväl fartyg som flyg kan man med oerhörd precision bestämma målläge och koordinera gemensamma attacker för maximal verkan.

– Vi kan med mycket kort varsel, tillsammans med våra allierade, upprätta en bild av vad som rör sig på ytan och vara beredda att gemensamt bekämpa det med sjömålsrobotar, säger Erik Allerman, örlogskapten och fartygschef ombord på HMS Härnösand.

En övning som fyller flera syften

Förutom att pröva förmågorna att försvara Nato och dess intressen samt säkerställa rörlighet på strategiska platser i Östersjön görs övningen även i avskräckande syfte.