Gotland Runt 2007 seglas på 5 olika banor

Till årets Eurocard Gotland Runt så seglar båtarna på totalt 5 fem olika banor. Classic Yachts seglar 177 nm och de stora trimaraner seglar totalt 551 med en lång sväng ut till Rigas Angöring.

Beroende på klass så rundas Gotland eller Gotska Sandön. Distansen varierar mellan 177 M och 551 M.

  • Den längsta banan, Alfa, seglas av en 60-fots trimaranerna. Totalt mäter banan 551 M, vilket är något längre än förra året.
  • Bana Bravo, som seglas av Sea-Cart 30 och Grand Open-klassen, är längre än tidigare år och uppgår till 429 M.
  • Den tredje banan, Charlie, seglas av de störe båtarna i IMS- och ORC-klassen. I år är banan något längre än vid förra årets tävling och seglas av drygt hälften av samtliga anmälda båtar.
  • Den fjärde banan, Delta, seglas av de mindre båtarna i IMS- och ORC-klassen. Deltabanan fanns inte förra året år har en längd av 309 M.
  • Den femte och sista banan Classic Yacht Baltic Race är anpassad för de klassiska båtarna. Banan är kortare och inte lika påfrestande som de övrigas. Det är också den enda bana som inte rundar Gotland, utan nöjer sig med att runda Gotska Sandön.