Försvaret inleder upphandling av nya trängfartyg

Lastbilar, ammunition, containrar samt svart- och gråvatten. Det är vad Försvarsmaktens nya trängfartyg ska komma att konka runt på. Totalt kommer Försvaret Materialverk upphandla fyra nya fartyg.

När marinbasbataljonerna blir fler ställs även högre krav på logistiken. Därför påbörjar Försvarets Materialverk (FMV) nu en upphandling av fyra nya så kallade trängfartyg till Försvarsmakten.

– Det är en förmåga som efterfrågades i försvarsbeslutet 2020 och en del i att tillföra materiel till de nyuppsatta marinabasbataljonerna. Vi håller just nu på att slutföra kravspecifikation för fartygen, säger Carl Johan Widmark, projektledare FMV.

Ombord på de nya fartygen ska man kunna lasta allt från bilar och containrar till olja, sopor, grå- och svartvatten. Huvudsyftet är att andra fartyg inte ska behöva gå i hamn för att lasta ammunition eller bunkra diesel. Istället ska detta kunna ske till sjöss och göra logistiken för marinens fartyg mindre sårbar.

Så länge kan det dröja till leverans

Ännu är det oklart om några intressenter har satt upp sig på att få bygga dessa nya fartyg. Ansökningsinbjudan har nämligen precis publicerats. Samtidigt arbetar FMV på vilka kravspecifikationer som kommer att publiceras som en del av det andra steget i upphandlingen.

– Projektets strategi är att vi köper ett civilt fartyg som vi sedan anpassar genom att tillföra de militära systemen på ett separat varv senare, säger Carl Johan Widmark.

Förhoppningen är att FMV ska kunna leverera två av de totalt fyra trängfartygen till Försvarsmakten senast 2029 och att dessa ska följas av ytterligare två 2030.