Färre båtmotorstölder – ”Viktigt att arbetet fortsätter"

Stölderna av båtmotorer har minskat drastiskt under de senaste åren och trenden tycks hålla i sig. Under årets första månader har antalet stölder mer än halverats i Stockholmsområdet. Trots detta är det viktigt att det förebyggande arbetet fortsätter.

I början av varje år publicerar Brottsförebyggande (BRÅ) rådet statistik över hur många brott som begåtts i landet under fjolåret. Resultaten ger blandade reaktioner. Vad gäller statistiken för stulna båtmotorer har de senaste åren kurvan varit positivt pekande neråt – så även i år. Nu har Larmtjänst kunnat sammanställa hur många stölder av båtmotorer som inträffat under årets första kvartal.

Sedan första januari har endast 98 båtmotorstölder anmälts i hela landet, nära en halvering sett till fjolåret. I Polisområde Stockholm har utvecklingen varit än mer positiv. Jämfört med fjolårets 94 stölder har endast 24 brott anmälts. En minskning med 74 procent jämfört med förråa året.

– Samtidigt som vi gläds åt en fantastisk utveckling under första kvartalet i år så inträffar det tyvärr fortfarande organiserade stölder som drabbar båtägare i Sverige, skriver Viktor Eklöf, utredare på Larmtjänst, i ett pressmeddelande.

Båtsamverkan gör skillnad

Stor del av den positiva trenden tillskrivs metoden Båtsamverkan. Sedan det infördes nationellt 2017 har båtstölderna minskat med 44 procent runt om i landet. Nyckeln till samverkansarbetet är lokala nätverk där polisen tillsammans med båtägare, försäkringsbolag, föreningar och båtklubbar byggt upp ett samarbete. Detta har i sin tur skänkt en bättre helhetsbild som hjälpt till att förhindra båtrelaterad brottslighet.

– För att bibehålla den positiva stöldutvecklingen som vi idag har är det viktigt att arbetet med båtsamverkan fortsätter, säger Viktor Eklöf.

En palts där man särskilt lyckats med konceptet är Norrtälje. Där har volontärer gått runt i områden som varit hårt drabbade av båtmotorstölder för att informera. Roslagens båtförbund delar tillsammans med företag inofmration som snabbt ska kunna spridas. Informationen kan handla om allt från iakttagelser till tips, och faktiska brott. Lokalpolisområde Norrtälje har dessutom upprättat ett samarbete med Sjövärnskåren.

Samtidigt agerar politiken mot internationella stöldligor som tros ligga bakom lejonparten av alla båtmotorstölder. Hamnen skrev nyligen om hur regeringen presenterat en ny lagremiss för att ge Tullverket fler befogenheter att söka efter stöldgods vid kontroller.

Antalet stulna båtmotorer år för år sedan BRÅ började föra statistik över brotten:

<script src="https://public.flourish.studio/resources/embed.js"><script>