En titt under huven på världens största förbränningsmotor

Wärtsilä RT-flex 96C – namnet lämnar en del att önska, det för dock inte dess storlek. Monstermotorn designad av den finländska storkoncernen är nämligen i en klass för sig. I klippet får vi en närmre titt på rekordmaskinen.

Som hämtad ur en science ficiton-film. Det är den närmsta beskrivning som kan ges av den finländska monstermotorn RT-flex96C från Wärtsilä. Modellen i sig har nu några år på nacken – närmre bestämt 17. Trots detta är det få andra som kan mäta sig med bjässen.

Vid sin lansering beskrevs den som en teknisk bedrift likt få andra och Wärtsilä spådde att den skulle medföra en revolution inom sjöfartsindustrin. Om så blev fallet låter vi vara osagt.

Den som grottar ned sig i siffrorna och datan rörande rekordmotorn kommer sannolikt att häpna. Den är nämligen hög som ett fyravåningshus och klarar av att knuffa upp ett fartyg på över 170 000 ton i hela 31 knop. Bara motorn står för lite drygt 2 300 av dessa och spinner som bäst när dess 14 cylindrar driver den till 102 varv i minuten.

För att göra den effektiv vid ett så pass lågt varvtal har man utvecklat ett så kallat commonrailsystem som elektroniskt förser vardera cylinder med bränsle under högt tryck.

Men vad har den för förbrukning?

Bra fråga, det är ett svar som såklart varierar. Men vid optimalt gångläge, det vill säga 102 varv i minuten, förbukas cirka 6 283 liter i timmen eller knappa 2 liter i sekunden. Är det däremot bråttom och siktet är full fart stiger samma siffra till 13 626 liter i timmen eller lite drygt 4,2 liter i sekunden.

Allt som allt producerar RT-flex 96C närmre 109 000 hästkrafter.