Dieseldunk – smäktande ljuv musik för motoröron

Tändkulemotor, semidieselmotor, kultändare, glödkulemotor eller råoljemotor. Kärt barn har många namn. Oavsett vad man kallar det så är det ljuv musik för motoröron. Se videon!

tandkulemotor_Norge
Tändkulemotor, semidieselmotor, kultändare, glödkulemotor eller råoljemotor. Kärt barn har många namn och oavsett vad man kallar det så är det ljuv musik för motoröron. Se videon!

En video om hummerfiske skulle man kunna tro. Men mest av allt är det en uppviskning i snitsig båthantering med ljuv musik i bakgrunden. Ljudet från en äkta tändkulemotor. Här får vi följa med på hummerfiske i norska Molde hela vägen från uppstart till förtöjning efter avslutat fiske.

Se också:
Hamnens jakt på det svarta guldet

Namnet tändkulemotor härrör från den kulformade kammare som sticker ut ur motorns block. I denna kammare sker den huvudsakliga förbränningen och kammaren är förbunden med cylindern genom en kanal.

Glödhet kula

Till skillnad från resten av motorn saknar kammaren vattenkylning. Kulan kommer alltså att hålla en högre temperatur än resten av motorn och det är detta som gör driften möjlig. Bränslet sprutas in i kammaren av en pump och när kolven pressar upp luft i kammaren stiger temperaturen genom kompressionen, värmen i kulans väggar och i de kvarvarande förbränningsresterna till sådan nivå att bränsle-luftblandningen antänds.

Kan köras på smör

Principen liknar dieselmotorn, men i denna åstadkoms den höga temperaturen enbart genom kompression. Eftersom förgasningen av bränslet sker vid mycket hög temperatur kan bränslen av låg kvalitet användas. Därför kallas motortypen även råoljemotor eftersom tjock mineralolja kan användas men även till exempel trätjära, sälolja eller smör. Eftersom tändkulemotorerna oftast drevs vid låga varvtal krävdes ett kraftigt svänghjul.

Tändkulemotor, semidieselmotor, kultändare, glödkulemotor eller råoljemotor – kärt barn har många namn.

Kräver fingertopskänskla

Före start måste kulan värmas tills den blir svagt glödande. Ursprungligen skedde detta med blåslampa och kunde ta 15 till 20 minuter. Speciella blåslampor för detta ändamål drevs oftast med fotogen och tillverkades av Primus, se bild under blåslampa. Senare motorer kunde värmas med elström eller med en pyroteknisk sats. För att få en jämn gång på motorn fick kulan sedan varken bli för kall eller för varm, varför driften krävde ett visst mått av skicklighet.

Se videon!

Källa: Wikipedia