Danske kungen provkör svenska Stridsbåt 90!

Svenska Marinen fick fint besök av inte mindre än två kungar som inte bara beskådade – utan som också tog över körandet – av svenska Stridsbåt 90.

Danske-kungen-Stridsbåt-90
Konung Frederik X av Danmark var inte sen att ta över körandet i Stridsbåt 90 vid besöket av svenska Marinen. Foto: Maja Hansson/Försvarsmakten.

Kungen, den svenska såväl som den danska, är uppenbart svaga för det marina livet. Något som den förstnämnde har visat genom allt från deltagande i Roslagsloppet till privat ägande av allehanda flytetyg där olika modeller av Storebro kanske är mest känt. Konungen av Danmark, å sin sida, är inte bara attackdykare utan är också helt öppen med sitt stora båtintresse.

Att de båda kungarnas besök av på marina militärbasen Haninge skulle bli något av en höjdpunkt under stadsbesöket var sålunda väntat där även H.K.H. prins Carl Philip anlände till Berga, söder om Stockholm för att besöka marinen.

Marinchef Ewa Skoog Haslum tog emot besökarna som därefter fick en förevisning av flera av marinens förmågor, både på land och till sjöss. Närvarande var också utrikesminister Tobias Billström och försvarsministrarna Pål Jonsson och Troels Lund Poulsen.

Efter en kort introduktion av Marinchefen visade Stockholms amfibieregemente ett exempel på hur attackdykare används i strid följt av en tur med stridsbåt 90. Konung Frederik X av Danmark provade på att köra stridsbåten innan besöket gick vidare till Fjärde sjöstridsflottiljen som tog emot ombord på Visbykorvetten HMS Helsingborg.

Sprängde minor

Från HMS Helsingborgs helikopterdäck följde besökarna en förevisning till sjöss med bland annat minsprängning och uppvisning av flera av marinens fartyg från Tredje- och Fjärde sjöstridsflottiljen och Stockholms amfibieregemente.

Flygvapnet deltog med två stycken JAS 39 Gripen och slutligen hedrades konungarna med att personal från HMS Trossö, HMS Visby och HMS Nyköping mannade reling, något som endast genomförs i hyllning till konungen och besökande statschef.

Fördjupat samarbete

Allt detta toppat med att försvarsministrarna Pål Jonsson och Troels Lund Poulsen undertecknar ett fördjupat försvarsavtal.