Bill Gates ska göra sjöfartsbränsle av vatten – i Örnsköldsvik

Förnybar energi ska omvandla vatten till fartygsbränsle i Örnsköldsvik. Det är i alla fall planen som filantropen och techmogulen Bill Gates sätter hopp till.

Bill Gates ska göra sjöfartsbränsle av vatten – i Örnsköldsvik.

Transportsektorn är en av våra största utsläppsbovar. Bara sjöfarten står för cirka tre procent av de globala utsläppen.

Nu sätts dessutom extra press på EU ländernas rederier. Innan 2050 ska utsläppen från sjötransporter ha minskat med 80 procent. En del av detta ska ske genom utsläppshandel men utöver det behövs ny teknik och stora omställningar.

Kanske är det därför Bill Gates nu satsar på metanolomvandling i en fabrik i Örnsköldsvik. Under det klimattoppmötet COP28 i Dubai fick Dagens Nyheter ett samtal med filantropen och techmogulen som visat stort engagemang i klimatfrågor.

– Jag älskar de här projekten. Sjöfarten är väldigt svår att få bort utsläppen från, och den står för stora utsläpp, säger Bill Gates till tidningen.

Vattenmolekyler delas genom att elektricitet leds genom dessa (en så kallad spjälkning). Kvar blir beståndsdelarna vätgas och syre. Vätgas kan sedan användas ihop med koldioxid som fångats in vid kraftvärmeverket Hörneborgsverket som ägs av elbolaget Övik Energis. På så vis kan man skapa metanol som i sin tur kan driva fraktfartyg.

Under det gångna året har flera stora rederier satsat på övergång till metanoldrift, ett ämne som vi på Hamnen tidigare tagit upp. Här har vi bland annat rederijätten Maersk men även Stena Line som under hösten 2025 väntas sätta in sina så kallade NewMax färjor för att trafikera Irländska sjön.