Båtmotorer för 800 miljoner kronor stulna

hhohtonz8btvl5ezipl1Under de senaste fem åren har svenskar blivit bestulna på båtmotorer till en kostnad av 800 miljoner kronor. Från september till november sker  de allra flesta stölderna. Vi berättar om hur man skyddar sig. 

Nu är det skördetid för de internationella ligor som specialiserat sig på att stjäla utombordare. När bryggor och sommarstugeområden blir tomma slår tjuvarna till.

Kraftiga lås, stöldskyddsmärkning och spårsändare ger ett visst skydd men det enda som verkligen stoppar tjuvarna är att förvara båtmotorn i ett låst utrymme.

Det tycker försäkringsbolaget Svedea som också menar att det krävs en kraftigt förbättrad utförselkontroll om man ska komma tillrätta med problemet.

– Det är framförallt internationella ligor som år efter år stjäl utombordare i Sverige för att sedan sälja dem utanför landets gränser. Under de senaste fem åren har det försvunnit båtmotorer för mer än 800 miljoner kronor från Sverige. Det är ett jätteproblem som totalt överskuggar alla andra skadekostnader som drabbar båtägarna, säger Göran Södergren, produktchef för båtförsäkring på Svedea.

Stöldskadorna står enligt Svedea för cirka 65 procent av den totala skadekostnaden för utombordsmotorbåtar. Det stora antalet båtmotorstölder drabbar såklart båtägare i form av högre försäkringskostnader.

– På vissa håll i landet har antalet stölder kunnat påverkas genom aktiv samverkan mellan båtorganisationer och polisen men det som verkligen skulle göra skillnad är ökad utförselkontroll. Det är idag på tok för enkelt att passera gränsen med en lastbil fylld med stulna båtmotorer, menar Göran Södergren.

Det säkraste sättet att minska stöldrisken är att förvara sin motor inomhus då ytterst få motorer stjäls från låsta och insynsskyddade utrymmen. Det är dock inte så enkelt då en lite större båtmotor kan väga från hundra kilo och uppåt och ta ett par timmar att montera av även med rätt utrustning. Och att hyra en förvaringsplats inomhus som rymmer både båt och motor kostar en hel del.

– Här finns utrymme för kreativitet både i båtbranschen, bland båtägare och hos oss som arbetar med försäkring för att skapa trygga lösningar. Ett antal försäkringsbolag rabatterar försäkringspremien för den som förvarar sin båtmotor inlåst vilket ger ett bidrag till kostnaden för vinterförvaringen, säger Göran Södergren.

För tre år sedan gjorde vi ett reportage om båtmotorstölder. Läget verkar inte ha ändrats. Här är del 1.

Reportage om båtmotorstölder, om hur båtklubbar och privatpersoner drabbats, om hur tullen möter problemet och om hur man kan skydda sig.