Baltops 22 – Sverige visade vägen på hemmaplan

USS_Kearsarge
Hamnen ringer upp marinens kommunikationschef Jimmie Adamsson för att få en sammanfattning av Baltorps 22.

Uppståndelsen inför marinövningen Baltops 22 var som bekant stor men hur den sedan avlöpte är mindre känt. Hamnen ringer upp marinens kommunikationschef Jimmie Adamsson.

Sverige har deltagit i marinövningen Baltops sedan mitten av 90-talet. Aldrig har dock det svenska avtrycket varit så stort som i år. Landstigningar på Gotland, amfibiestrid i Stockholms skärgård och minröjning i Skåne är bara en del av det som de 16 deltagande nationerna övade under 12 dagar.

Se också:
Spektakulärt – de 40 krigsfartygen lämnar Stockholm!
USS Kearsarge – den 257 meter långa krigsmaskinen anländer
Fyrtio stridsberedda fartyg på rad i Stockholms stad

Att intresset för övningen var extra stort i år är naturligt med tanke på Rysslands invasion av Ukraina.

– Ingen kan längre blunda för att samarbetet med våra partnerländer måste fortsätta att stärkas. Att övningen sedan genomfördes i vårt närområde är i sig också en markering mot Ryssland, skriver Försvarsmakten på sin hemsida.

Nyttigt för Nato

Vidare gav övningen i vårt speciella farvatten många nyttiga erfarenheter till våra gäster.

– Jo det stämmer. En nog så viktig del i detta var att våra utländska partners fick inblick i hur det är att strida i vår världsunika skärgård som hör till världens mest svårnavigerade, säger Jimmie Adamsson, kommunikationschef för marinen.

Speciella förhållanden

– Att strida på öppet hav är en sak men på våran hemmaplan blir allt från radarekon till ljudutbredningsförhållanden vid ubåtsjakt annorlunda och det var värdefullt för våra gäster att få erfara. Det är som bekant fullt av grund och alla slags ekon studsar väldigt speciellt i våra farvatten.

Jimmie Adamsson igen:

– Sedan vill jag påminna om att Baltops 22 inte är initierat av det oroliga världsläget eller Rysslands invassion av Ukraina. Däremot skapade det en extra spets och nerv i årets övning som måste betraktas som en väldigt lyckad upplaga, avslutar Kommunikationschefen.

Under Baltops 22 deltog Sverige tillsammans med ett antal Nato-anslutna länder genom ett partneravtal med Nato. Övningen genomförs varje år i och kring Östersjön och Sverige har deltagit sedan mitten av 1990-talet.

Inledningsbilden föreställer den 257 meter långa USS Kearsarge. Foto: Loke Johansson.