Aurora 23 – största militärövningen på över 25 år

Om mindre än en vecka börjar den största militärövningen på svensk mark sedan slutet av 80-talet. En övning som kommer att märkas av i hela landet – på land, i luften och i skärgården.

visbykorvett-ovning-aurora23-militarovning-forsvarsmakten
Marinchefen Ewa Skoog Haslum menar att den ryska skuggflottan kan vara en del av rysk hybridkrigsföring. (Bilden är en genrebild och har ingenting med artikeln att göra). Foto: Försvarsmakten

Mellan den 17 april och 11 maj hålls den internationella militärövningen Aurora 23. Med ett deltagarantal på cirka 26 000 personer från marinen, flygvapnet, armén, hemvärnet och ytterligare enheter från ytterligare 14 länder är det den största övningen i Sverige av sitt slag på över 25 år.

Vanliga råd och riktlinjer gäller

Aurora 23 är en del i ledet av det nya fokus där Försvarsmakten testar det nationella försvaret snarare än internationella insatser. Även om stridsmomenten i huvudsak kommer att genomföras på försvarsmaktens övnings- och skjutfält kommer den militära närvaron även märkas på andra håll runt om i samhället.

Även om båt- och sjölivet inte ska påverkas markant bör man ändå vidta vissa försiktighetsåtgärder när stora örlogsfartyg kan passera i trånga farleder och dra upp kraftiga svallvågor.

– Övningen hålls under en period båtlivet börjar komma igång. Därför kan det vara bra att ha det i åtanke vid förtöjning nära där stridsbåtar och örlogsfartyg kan passera. Detta för att kunna skydda sig mot svallvågor. Sen är det självklart att följer såklart de gällande reglerna men trots det kan våra båtar dra upp sjögång som skadar en illa förtöjd fritidsbåt, säger Michaela Linge, kommunikatör på Försvarsmakten.

Datumen som kan vara extra bra att hålla koll på för sjö- och båtfolk från den 27 april farm till och med den 10 maj. Under denna tid kommer övning att ske längsmed kusten, i skärgårdar och på öar. Även om lejonparten av övningarna till sjöss kommer att bedrivas med mindre farkoster såsom Stridsbåt 90 kommer större örlogsfartyg även att öva på sina håll.

– Stridsbåtar kommer att röra sig i Stockholmsområdet och över delar av västkusten från och med den 27 april. Örlogsfartygen lämnar kaj runt den första maj och är ute tills dess att övningen är avslutad. Så det är mot slutet av den övergripande övningen som den marina verksamheten är som mest aktiv, säger Michaela Linge.

Vi på Hamnen har tidigare tagit upp saker som kan vara bra att tänka på för att inte störa eller störas av Försvarsmakten. Under en övning som Aurora 23 är dessa extra viktiga att ha i åtanke.

Tänk på avståndet till sjöss

– Vi är tacksamma om man i den mån möjligt håller avstånd till våra fartyg. Verksamheten vi bedriver sker både på och under ytan och är ofta svårmanövrerad. En bra tumregel är att försöka hålla sig mellan 500 och 1 000 meter bort för att inte vår utrustning eller fritidsbåtarna själva ska ta skada, säger Michaela Linge.

Övningen kommer att vara mest märkbar i landets södra delar och på Gotland. På denna karta kan du se var i ditt närområde som övningen sker.

De länder som har deltagande militärpersonal förutom Sverige är: USA, Storbritannien, Finland, Polen, Norge, Estland, Lettland, Litauen, Ukraina, Danmark, Österrike, Tyskland och Frankrike.

Du kan läsa mer om övningen Aurora 23 på Försvarsmaktens hemsida.