Arronet 20 5 – överraskande tyst!

Arronett 20 5, med tilläggsnamnet Surprise, har gummiupphängd hytt och fjädrande stolar. Däri ligger själva överraskningen.

Nej, Arronet 20 5 Surprise är ingen jättenyhet i sig eftersom den i stort sett bara är en avkapad variant av storasystern Arronet 24 5 Surprise.

Men på köpet fick den samma föredömligt tysta och vibrationsfria gång som den större modellen.

Vi har alltså att göra med att göra med en båt som har är befriat från det som tar död på körglädjen mer effektivt än något annat – buller och vibrationer.

Trågigt med slammer
Hemligheten består i en gummi–upphängd hytt och fjädrande stolar i en lyckad kombination och om man får tro tillverkaren så ska det mycket till innan man känner sig manad att slå av på gasen för komfortens skull.

Ens i de vildaste av vatten.

Arronet 20 5 Surprise

Längd: 6,47 m
Bredd: 2,40 m
Vikt (utan motor): ca 1 410 kg
Rek. motorstyrka: 150-200 hk
Bränsle: 157 liter
Antal personer: 8
Mer info: https://arronet.se/batmodeller/205Surprise