Mäktiga hangarfartyget anländer redan idag!

Ändrade planer! Storbritanniens största örlogsfartyg som skulle anlända till Göteborg imorgon kommer redan idag.

HMS_Queen_Elizabeth_andring
Ändrad tid för besök av brittiskt hangarfartyg.

Idag, fredag den 13 oktober anländer det brittiska hangarfartyget HMS Queen Elizabeth till Sverige och Göteborg. Fartyget är ett av två hangarfartyg i Queen Elizabeth-klass och är tillsammans med sitt systerfartyg, Prince of Wales de största örlogsfartygen som byggts för den brittiska flottan.

Stort samarbete

Besöket är en del i försvarssamarbetet JEF (Joint Expeditionary Force) där tio länder är med och snabbt kan agera vid kris och krig. Storbritannien är ledande nation för JEF och Sverige har varit med sedan 2017. HMS Queen Elizabeth närvaro påvisar vikten av västkusthamnar och östersjöinloppet som exempel på strategiskt viktiga områden att skydda tillsammans inom JEF.

Stannar i en vecka

Förutom besöket sker flera samövningar mellan svenska marin- samt flygstridskrafter och brittiska motsvarigheter såväl på västkusten som i Östersjön. Ett JEF-möte med stats- och regeringschefer äger också rum i Visby. HMS Queen Elizabeth ligger i Göteborg i cirka en vecka.

Bunkring och vila

I hamn kommer det ske samverkan med Försvarsmakten för att fortsätta utveckla hur JEF gemensamt kan stärka förmågan att möta fientliga angrepp i Västerhavet, Göteborgs hamn, inloppet till Östersjön och i Östersjön. En rad andra former av samverkan kommer också ske inom JEF-samarbetet.

I samband med hamnbesöket sker bunkring av förnödenheter och möjlighet till besättningsvila.

Mer om HMS Queen Elizabeths besök här.