Hangarfartyg – en uppvisning i samspel och lagarbete

Oavsett man är grön, gul, vit, röd eller rentav blå så är kraven skyöga på varje besättningsman i detta väloljade maskineri. Se videon om samspelet ombord på ett hangarfartyg!

Hangarfartyg-besättning
Besättningen på ett hangarfartyg består av män och kvinnor i olika färger som vet exakt vad de ska göras när – samt hur.

De är samspelta, kompetenta, erfarna, och stolta. Och de bär olika färger på jackorna, overallerna eller västarna beroende på vad de har för arbetsuppgifter. Vi talar om besättningen ombord på hangarfartyg där minst sagt annorlunda titlar som katapultofficer och vindruva förekommer.

Här får vi en inblick i detta väloljade maskineri där helheten helt och hållet beror på hur varje enskild individ sköter sitt expertområde. Och där FOD-walk är något som alla, oavsett färg på kläderna, måste delta i med jämna mellanrum. Vad det ska vara bra för samt hur det går till avslöjas i denna video av Youtube-kanalen Fluctus.

Lagdelarna som utgör helheten. Besättningen består av män och kvinnor i olika färger som vet exakt vad de ska göras när – samt hur.

Föga överraskande finns det också både en uttalad och outtalad hierarki i däcksbesättningen. En besättning som består av:

Lagdelar och färgindelningar

Grön – flygmekaniker och underhål av stridsflygplanen.
Lila – tankning och hantering av bränsle.
Röd – bestyckning samt hantering av vapen, ammunition, missiler och bomber.
Gul – ”dirigenterna” som visar vägen och ger klartecken för start, landning och taxning.
Blå – hanterar flygplanen mellan start–/landningsbanan och hangarerna.
Vit – erfarna före detta piloter som coachar och ger feedback till aktiva piloter vid start och landning.

Se videon!