340 000 liter olja har bärgats – arbetet fortsätter

Kustbevakningen sanerar olja efter utsläppet vid Tjörn.
Kustbevakningen sanerar olja efter utsläppet vid Tjörn.

Kustbevakningen sanerar olja efter utsläppet vid Tjörn.340 000 liter olja har hittills tagits upp ur havet i strandnära områden vid Tjörn på Västkusten. Kustbevakningen kan inte säga säkert när arbetet kan avslutas och planerar för att fortsätta åtminstone under kommande helg.

I det akuta saneringsarbetet längs kusten deltar fyra strandbekämpare, tre arbetsbåtar och ett 40-tal personer från Kustbevakningen. Sjöräddningssällskapet är på plats och hjälper bland annat till med att lägga ut länsor för att förhindra att oljan sprider sig.

Till det ska läggas över 100 personer från Tjörns kommun och frivilliga organisationer som jobbar med att plocka upp olja.

Hittills har en landsträcka på två kilometer drabbats. Dock verkar naturskyddsområdet Stigfjorden klara sig undan oljan.

Utsläppskällan är fortfarande inte säkerställd, men misstankar finns att oljan kommer från en kollision vid den danska kusten förra helgen.

Saneringsarbetet kan pågå i upp till ett år och utsläppet riskerar att bli en katastrof för sjöfåglarna i området. Även premiären för hummerfisket är hotad.

De första indikationerna på att ett oljeutsläpp skett kom för knappt en vecka sedan då olja upptäcktes bland annat utanför Kyrkesund och vid Klädesholmen.

Västkusten har inte drabbats av ett lika stort oljeutsläpp sedan ett grekiskt fartyg sägs ha tömt omkring 100 ton olja utanför Tjörn 1987.

Enligt räddningschefen i Tjörns kommun, Carl-Ian Bissmark, kan saneringsarbetet ta minst ett år. Bissmark säger till tidningen Bohusläningen att ordet katastrof är befogat att använda när det gäller konsekvenserna för fågellivet.

Det är fortfarande oklart varifrån oljan kommer, men misstankar finns att den kommer från en kollision mellan två fartyg utanför den danska västkusten den 10 september.

Den svenska kustbevakningen har startat en förundersökning som bland annat kan ge svar på varifrån oljan kommer och hur mycket som har kommit ut i vattnet. De danska myndigheterna utreder samtidigt fartygsolyckan.

 Oljeutslappkarta2011-09-16

Platser där olja hittats är markerade med rött. Karta: Kustbevakningen

Arbetet med att sanera stränderna kring de drabbade platserna fortsätter och det står klart att många fåglar har drabbats.

Frivilliga från den ideella organisationen Fågelcentralen är på plats och tar hand om så många som möjligt. Enligt Tjörns kommun kan upphittade skadade fåglar förvaras i en mörk pappkartong tills de får professionell hjälp.

Göteborgs fågelcentral har rapporterat att de hittills tagit hand om 15 fåglar, vissa bortom räddning. De befarar att 100-tals kan ha drabbats.