26 000 tumlare har dött: Stor del fastnar i fiskenät

Antalet tumlare i området från Kattegatt till sydvästra Östersjön har gått från 40 000 till 14 000 individer. ”Mycket allvarligt”, säger forskarna.

Tumlare-Östrersjön
Läget är mycket dysterst för tumlarna. Inte minst i området från Kattegatt till sydvästra Östersjön.

Forskare i Sverige, Danmark och Tyskland varnar nu för att situationen för den så kallade Bälthavspopulationen av tumlare är betydligt allvarligare än vad som tidigare varit känt. Utbredningsområdet sträcker sig genom Kattegatt, Öresund, Bälthavet och sydvästra Östersjön. Tumlarna kan ses i havet utanför Sveriges sydvästra kust, ungefär från Falkenberg till Ystad. Populationen är genetiskt unik och anpassad för att söka föda i grunda vatten.

Halvering på 18 år

I en nyligen publicerad artikel i Frontiers in Marine Science visar forskarna att populationen mer än halverats de senaste 18 åren. Minskningen har framförallt skett från åren 2012 och 2016 då populationen bestod av cirka 40 000 individer. Idag återstår endast cirka 14 000.

– Tyvärr finns det inga tecken på att utvecklingen ska vända. Minskningen är mycket tydlig, vi har fastställt att det är mer än 90 procent sannolikhet att populationen minskar, vilket är mycket allvarligt, säger Kylie Owen, forskare vid Naturhistoriska riksmuseet och medförfattare till artikeln.

900 individer fastnar i nät

Bälthavstumlarna har räknats sex gånger sedan 2005 från flyg och båt. Tumlare är bara synliga vid vattenytan en liten del av tiden. Men genom att veta hur stor andel av tiden de är synliga, och hur stor andel av populationens område som täckts av inventeringslinjerna, räknar forskarna ut antalet djur i hela populationen.

– Genom att beräkna Bälthavspopulationens förökningstakt har vi kommit fram till att maximalt 24 individer kan dödas varje år om populationen ska kunna återhämta sig och vara långsiktigt livskraftig. Samtidigt beräknas ungefär 900 individer bifångas bara i danskt och svenskt nätfiske årligen. Till detta kommer även bifångster i tyskt nätfiske, säger Julia Carlström, också forskare vid Naturhistoriska riksmuseet och medförfattare till artikeln.

Flera hot mot tumlarna

Hoten mot tumlare är flera. Utöver oavsiktliga fångster i fisknät är tumlare också känsliga för miljögifter. De kan störas och skadas av undervattensbuller. Högt fisketryck och försämrad miljö i haven kan också leda till minskad tillgång på småfisk.

Att minska miljögiftshalter och förbättra fiskbestånd tar många år, men problem med bifångster kan åtgärdas med direkta resultat. Möjliga lösningar är minskat nätfiske i särskilt viktiga områden för tumlare i kombination med användande av ljudskrämmor på återstående nät.

Akuta åtgärder krävs

– Det är av hög vikt att situationen för Bälthavstumlaren åtgärdas nu, innan det går lika illa som för den akut hotade Östersjöpopulationen, säger Kylie Owen.

– Av Östersjöpopulationen återstår idag bara en spillra på cirka 500 djur och den löper stor risk att utrotas. Tumlarpopulationen i Nordsjön är fortfarande stabil, men det hjälper inte andra populationer eftersom de är anpassade för olika livsmiljöer. För att bevara tumlarna i Kattegatt, Öresund och Östersjön måste vi skydda dem i deras egen miljö, säger Julia Carlström.