Undvik Skånes kust om du vill vara ifred!

Fler upptäcker båtlivet och i sommarens naturhamnar kan det bli trångt, om än gemytligt. Men om du vill ha båtsemester ”Coronastyle”, dvs utan övrig social kontakt, så har vi här ett hett tips. 

Det såklart skämtsamma resonemanget i rubriken bygger på resultatet av en utredning som nyligen genomförts.

Vi tar det från början:

För några månader sedan lade regeringen fram ett förslag till ny strandskyddslag som ska bidra till att balansera planreglerna. Förslaget går ut på att det ska bli lättare att bygga strandnära i glesbygden och vid mindre sjöar samtidigt som strandskyddet bör stärkas i områden där exploateringsgraden är hög.

I den förberedande utredningen gjorde Statistiska Centralbyrån, SCB, en utredning om var i Sverige det finns mest och minst strandnära bebyggelse. En utredning som kan vara inspirerande för den som vill navigera bort från bebyggelsen.

SCB gjorde definitionen att ”bebyggelsepåverkad” var en kustlinje där det fanns en byggnad på minst 100 meters avstånd.

Utifrån den definitionen så är det stränderna i Uppsala län de som är minst påverkade av bebyggelse, 17 procent.

Runt Uppsala län är risken att få sällskap minst.

Så om du vill vara i fred i sommar sätt kursen någonstans mellan Skutskär och Grisslehamn.

Högst bebyggelsepåverkan, 42 procent, hade Skåne län.

Hela Sveriges kust-och strandlinje på 42 400 mil, där land möter vatten har enligt SCB:s definition en bebyggelsepåverkan på 13 procent. Men sett till enbart kustlinjen är 28 procent bebyggelsepåverkad.