Pandemin har skapat ett skifte i båtlivet

Båtlivet 2020 har nu kartlagts av Transportstyrelsen. Ledde pandemin till att många fler sökte sig ut på sjön? Nej, men det blev lite av ett generationsskifte. 

Hela 30 procent av svenskarna i åldern 20–74 år, vilket motsvarar 2,1 miljoner, har suttit i en fritidsbåt vid något tillfälle under 2020, jämfört med 23 procent 2015. Men det berodde inte på pandemin. Att det var fler på sjön förra året berodde sannolikt på att vädret var så uselt 2015.

Äldre höll sig iland

I undersökningen var det lika ungefär lika många av de tillfrågade som varit ute mer med båten, 17 procent, som de som avstått att åka ut på grund av pandemin, 18 procent.  I den senare gruppen, alltså de som stannade hemma, var det en något högre andel äldre personer.

Fler nybörjare till båtlivet

Överlag har det tillkommit nya båtentusiaster. Andelen som hyr kanot har ökat från sex till tio procent och andelen som är ute första sommaren har ökat från tre till sju procent.

Skillnaden mellan män och kvinnor

Största skräcken är att gå på grund och att skada sig vid landstigning. En övervägande del av männen oroar sig mer för grunden, medan kvinnorna tänker mer på dramatiken och skador som kan uppstå vid förtöjning.

Skev könsfördelning ombord

Könsfördelningen är fortfarande skev ombord, 91 procent av männen framför båten själva eller med någon annan medan motsvarande siffra för kvinnorna är 45 procent.

Till sist lite fakta kring båtlivet i Sverige: det finns idag 864 200 båtar i sjödugligt skick och ytterligare 84 700 som kanske är något för den händige, dvs i sjöodugligt skick.