Världens snabbaste elfartyg får köra fort i lågfartsområden

Nu är det klart att Candelas nya eldrivna och foilande fartyg Candela P-12 Shuttle ska bli SL-båt. Och den får tillstånd att ”flyga” i hög fart hela vägen in till centrala Stockholm. 

Det svenskutvecklade bärplansfartyget Candela P-12 Shuttle kommer att få dispens för att hålla hög fart i lågfartsområden. Det betyder att resan från Ekerö till Stadshuset kommer att gå rekordsnabbt.

Minimala svall men rekordkort pendlartid

För att fartyget ska kunna bibehålla sitt effektiva flygläge, i vilket det gör minimala svall, har Länsstyrelsen beviljat ett undantag från hastighetsbegränsningen på 12 knop. Båten kan därför flyga i hög fart ända in till kajen vid Klara Mälarstrand. För resenärerna innebär det att resan från Ekerö till stan går på ynka 25 minuter, i stället för de 55 minuter som bil, buss, tunnelbana samt de ordinarie pendelbåtarna tillryggalägger sträckan på.

Sparar en timme pendlingstid med elbåt

– Vi beräknar att pendlarna i snitt sparar nästan en timmes restid per dag jämfört med bil, buss och tunnelbana. Självklart gör det skillnad i vardagen. Det blir en timme extra på jobbet eller en timme tidigare hämtning på skolan, säger Erik Eklund, skeppsbyggare och chef för kommersiella fartyg på Candela.

Rekordlåg energiförbrukning

Candelas analys visar att innovationsprojektet sparar in 725 ton koldioxidekvivalenter på linje 89 årligen jämfört med att driva konventionella dieselfartyg. Dessa drar 1,85 kWh per passagerare och kilometer. Det elektriska bärplansfartyget drar endast 0,1 kWh. P-12 Shuttle släpper inte heller ut avgaser eller bildar svall som bidrar till stranderosion. I tillägg är fartyget knäpptyst både ovan och under vattnet.

Candelas nya eldrivna sl-båt kommer att bli rekordsnabb att pendla med mellan Ekerö-Stockholm.

Billigt med eldrift

Kostnaderna för att driva P-12 Shuttle är cirka 40% lägre per passagerarkilometer än för motsvarande dieselfärjor, enligt företagets analys. Den låga elförbrukningen och den underhållsfria elektriska drivlinan Candela C-POD är huvudorsakerna.

Omöjligt att bli sjösjuk

Candela P-12 Shuttle är alltså snabbare och effektivare än dagens pendlarbåtar, den gör inga svall och har lång räckvidd. Dessutom är det enligt Candela själva omöjligt att bli sjösjuk ombord.

– Fartygets sensorer och programvara känner av vågor och vind. Det datoriserade styrsystemet balanserar båten 100 gånger per sekund, vilket gör att sjögång inte märks i kabinen. Denna avancerade så kallade Flight controller påminner om styrsystemet i till exempel JAS 39 Gripen, säger Erik Eklund och fortsätter:

– Att få systemet att klara alla situationer har tagit år av utveckling, men när det väl är klart blir komforten dramatiskt mycket bättre än i andra fartyg.

Bästa sättet att pendla till Stockholm från Ekerö kommer att bli med eldriven båt.

Upplevelsen ombord på en eldriven passagerarbåt

Båten finns ännu inte i verkligheten men vi på Hamnen har testat Candelas första båt Candela C-7. Och upplevelsen lär knappast bli mindre häpnadsväckande i den nya passagerarbåten.

Så känns det att åka nya eldrivna SL-båten

Såhär beskriver Candela själva hur upplevelsen kommer att bli att resa med världens första elektriska bärplansfartyg:

”Kliv ombord i den ljusa kabinen och spänn fast säkerhetsbältet medan kaptenen lägger ut från bryggan. Snart brusar vattnet mot skrovet och du känner ett lätt sug i magen – sen tystnar ljuden. Genom kabinfönstret ser du de vita vågtopparna passera förbi i hög fart, men inne härskar tystnaden medan du flyger fram över vattenytan utan stötar, slag eller sjögång. Du hinner koppla upp datorn och dricka en kopp kaffe, innan du landar i Stockholms innerstad – 25 minuter senare.”

Nya eldrivna sl-båten får köra fort hela vägen in till centrala Stockholm.

Flera elbåtar på gång samtidigt

Stockholmsföretaget Candela, känt för sina banbrytande elektriska fritidsbåtar Candela C-7 och C-8, är nu färdigt med utvecklingen av den 12 meter långa flygande pendlarbåten som från och med nästa vår ska gå i provtrafik hos Region Stockholm. Satsningen är ett innovationsprojekt där Trafikverket, Candela och Region Stockholm vill visa på bärplansteknikens fördelar.

Så långt går Candelas nya elbåt

När P-12 Shuttle flyger är det 500% mer energieffektivt än något annat skepp. Detta möjliggör både hög fart och lång räckvidd på el, mellan 40 och 60 sjömil på en laddning beroende på last. Toppfarten är 30 knop vilket därmed gör fartyget till det snabbaste elektriska fartyget i världen och även det snabbaste passagerarfartyget i Stockholmstrafik.

Candela P-12 Shuttle kan närmast beskrivas som en snabb elektrisk vattenbuss för 30 passagerare, och Regionen räknar med att avgångarna – som sätts in parallellt med den ordinarie båttrafiken på linje 89 – kommer att bli populära.

Centerpartiet positiva till elbåtar

– Sjötrafiken är regionens mest populära kollektivtrafik, som jag vill bygga ut med ännu fler linjer framöver. Men vi behöver bättre teknik för att få snabbare resor och få bort klimatpåverkan. Därför är vi glada att kunna låta ny teknik testas i vår sjötrafik. Det kan bidra till lösningar som vi kan använda i Stockholm, men ger också möjligheter till både export och jobb i Stockholmsregionen, säger Gustav Hemming (C) Skärgårdsregionråd.

Fartyget som byggs helt i kolfiber börjar under hösten att ta form i Candelas nya fabrik i Rotebro och levereras till regionen i början av 2023. Framåt vårkanten kan de första trafikanterna gå ombord, spänna fast sig och lyfta mot Stockholms innerstad.