Proffsriggare lär ut smart och enkel splitsning

I onsdagens programpunkt ”Alltid lär man sig något” visar Martin Gadman från Happy Yachting hur man splitsar tampar och Jonas Roberts från Svedea visar färsk statistik om båtmänniskor.