Seaglider – blixtsnabbt och eldrivet till havs

En smått revolutionerande farkost för högeffektiva och eldrivna persontransporter i gränslandet mellan himmel och hav. Ungefär så kan Seaglider beskrivas. Se inslaget!

Det hela bygger på den så kallade markeffekten. Men också den snabba utvecklingen av elmotorer och batterier i en fruktbar kombination. Något som det nyzeeländska företaget Regent försöker utnyttja till max.

Se också:
Framtidens båt – snabb, snål och skumpfri

Resultatet är en eldriven farkost som bokstavligt talat svävar i gränslandet mellan himmel och hav och som kräver förhållandevis lite energi för att färdas på den luftkudde som bildas under farkosten.

Upp till 30 mil

Vad sägs till exempel om att åtta elmotorer på blott 120 kW vardera räcker till en flight med 12 passagerare på mycket låg höjd i hela 30 landmil? Som en extra bonus är Seaglider dessutom föredömligt tystgående.

Snabbare och renare

Vad detta kan göra för transporter mellan kustnära städer återstår att se men enligt företaget bakom Seaglider så står så ska denna farkost kunna ersätta minska behovet av såväl dieseldrivna färjor som belastningen på flygplatser inom kort.

Markeffekten i korthet:
Markeffekt är den extra lyftkraft som ett flygplan med fast vinge får när det flyger tillräckligt nära marken (eller havet). Då komprimeras luften runt och under planets vingar med hjälp av luftvirvlarna som dessa åstadkommer och ökar därmed lyftkraften.

Denna effekt kan även utnyttjas av sjögående farkoster. En vanlig variant är en markeffektfarkost med korta vingar, en slags svävare med vingar som vid viss hastighet lyfter från vattnet.

En regel säger att flyghöjden för en så kallad ”Wing In Ground Effect” (WIG) är halva spännvidden, till exempel: Karossens bredd är 130 cm, vingarna är 2×125 = 380 cm. Kryssningshöjden blir då 380/2 = lite under 2 meter vid en viss hastighet, med möjlighet att vid behov kortvarigt stiga till mer än det dubbla.
Källa: Wikipedia