Så är livet ombord på en gigantisk oljetanker

Trots att världen går mer och mer mot elektrifiering lär den förlita sig på oljeindustrin ett bra tag till. Men hur fraktas det svarta guldet världen runt, och vilka är de som gör det? Häng med ombord i inslaget nedan!

oljetanker-tanker-olja-varldsekonomi-folj-med-ombord
Oljetankers är än idag ryggraden i världens energiförsärjning.

Med utbud och produktion av olja koncentrerat i några få länder krävs en väloljad maskin för att få runt varan som hela världsekonomin är så beroende av. Ryggraden i det som får världens olja från punkt a till b är den globala fraktfartygsindustrin.

Men hur är det egentligen att jobba, leva och bo på ett av dessa enorma fartyg om sedan slutet av 1800-talet fått världen att gå runt?

Oftast delas de olika typerna av oljetankers in i två kategorier. Fartygen som transporterar råolja från oljerika länder där det pumpas upp ur havsbäddar eller öknar. Denna första typ av skepp transporterar sedan råoljan till raffinaderier där den slutgiltiga produkten framställs. Vissa av dessa vidunder till skepp har kapacitet att transportera upp till 350 000 ton råolja.

Den andra kategorien är framtagen för att frakta de färdiga produkterna från raffinaderierna. Ofta bär dessa inte mer än en tiondel av vad den förstanämnda kategorin gör.

Designade efter syfte

Tankfartygen har platta däck som gömmer en komplex struktur av tankar och rör. Under däck förvaras råoljan eller produkterna i reservoar som är specialdesignade för att inte riskera läckor, bränder eller andra katastrofer. Fartygen är dessutom designade med dubbla skrov för att ytterligare förebygga utsläpp.

Se även:
Jättelika förluster av containrar till havs
Så tillverkas enorma propellrar för miljontals kronor

Då resorna oftare än sällan är långa gäller det att tankfartygen har en bra arbetsmiljö. Det är därför inte ovanligt att de är utrustade med gym.

Något annat som spelar stor roll är den mat som serveras ombord och besättningens sociala ytor. Rederier prioriterar därför personalens välbefinnande och ser till att en lång resa inte bara ska vara uthärdligt utan också uppskattas.

Se fler fascinerande inslag från Youtube-kanalen Fluctus!