Laddstationer till havs verklighet redan i år

Elektrifieringen av båtlivet går med stormsteg och nästa steg är fasta laddstationen ute på öppet hav som ska bli verklighet redan i år.

Förhoppningen är förstås att det ska finnas lättillgängliga laddstationer till havs och i skärgårdarna för såväl yrkessjöfart som fritidsbåtar. När det gäller laddstationer på öppet hav får vi dock inledningsvis nöja oss med det förstnämnda – en första station som är planerad att sjösättas redan i år.

Se också:
Nya miljövänliga och obemannade sjömackar

Meningen är att den ska serva de servicefartyg som ska se över vindkraftperkerna och som på så sätt ska undvika långa tider av fossildriven tomgångskörning.

Bakom Stillestrom, som projektet heter, står företaget Maersk Supply Service.

Se inslaget!