Klassiska kostern Lovisas makalösa båtliv och leverne

Från början en renodlad fiskebåt. Eller möjligtvis tullbåt. Oavsett vad så är kostern Lovisas historia smått makalös. Se inslaget från pågående båtmässan Allt för Sjön!

Man skulle förstås kunna ta det ifrån början. Om hur hon tjänstgjorde som hårt arbetande bruksbåt innan hon pensionerades i början av 1900-talet och blev kappseglingsbåt i segelsällskapet Fram. Men frågan är om inte hennes sentida historia smäller ännu högre. Den som tar sin början när Hans Himbert köper henne illa nedgången 1976 och lägger tusen och åter tusen timmar på att renovera henne till ett bländande toppskick.

Allt sammantaget kom det att bli 30 år på land när hennes andra karriär, nu som flitig deltagare i regattor och båtträffar tog vid. En trivsam och bekymmersfri dag ända fram till våren 2019 då en kastvind överraskade såväl Lovisa som besättningen med tre vuxna och två barn under Gullviverallyt. En kastby som var elak nog att välta hela ekipaget och sänka henne på 10 sekunder blankt i det niogradiga vattnet. (Mer om Lovisas dramatiska kapsejsning i Gullviverallyt här).

Vad som sedan tog vid var en smått heroisk insats av alla inblandade. En insats som inkluderade allt från livräddning till bärgning av Lovisa från 40 meters djup samt ännu mer renoveringsarbete.

Resultatet? Se inslaget från pågående båtmässan Allt för Sjö