VOR – Dee Caffari seglar för att rädda världshaven

Den rutinerade brittiska seglaren Dee Caffari leder en ung mixad besättning i nästa upplaga av Volvo Ocean Race och seglar för att rädda världshaven.

”Turn the Tide on Plastic” är en besättning som skiljer sig från de övriga i nästa upplaga av Volvo Ocean Race.

Inte nog med att den är ung – de flesta är under 30 år gamla. Det är också en mixad besättning med lika delar män och kvinnor från olika länder. 

Caffari tar rodret
Ledare för detta spännande lag är den rutinerade brittiskan Dee Caffari som deltog i den senaste upplagan av VOR ombord på Team SCA 2014-15.

Hon var också den första kvinnan som ensamseglade non-stop runt jorden åt ”fel håll”. För att nämna en del av hennes blykölstunga CV.

Som namnet Turn the Tide on Plastic antyder så seglar de också för att sprida kunskap om det snabbt växande problemet med plastavfall i världshaven.

Dee Caffari på Team SCA 2014-15 – då som gast men nästa gång som skeppare. 

Plastavfallet i världshaven har växt till ett av de största miljöhoten och enligt beräkningarna så kommer mängden plastavfall att fördubblas under detta årtionde om det får fortsätta i samma takt.

Team ”Turn the Tide on Plastic” är det sjätte laget som är anmält till nästa upplaga av VOR och backas upp av Mirpuri Foundation och Ocean Family Foundation.

Två organisationer och ett mål
Båda dessa organisationer arbetar med att öka medvetenheten om föroreningarnas effekter, vikten av biologisk mångfald och nödvändigheten av bevarande av världens hav.

– Det är en ära att få segla och leda en besättning samtidigt som vi sprider ett viktigt budskap, säger skeppare Caffari.

Hon fortsätter:

– Det är hjärtskärande att veta hur mycket plast det är i haven och att se hur vi missbrukar vår planet. Den här kampanjen handlar om att driva människor att proaktivt göra något åt ​​det.

Plastavfall i havet har växt till ett av klotets störta miljöproblem. 

Volvo Ocean Race starar i spanska Alicante den 22 oktober och har delstopp i Lisabon, Cape Town, Melbourne, Hong Kong, Guangzhou med målgång i Haag i slutet av juni 2018.

Läs också:
VOR – mycket nytt i nästa upplaga!

Mer om plastavfall i havet:
Starka bilder – plågsamt med plastavfall i världshaven!

…men allt är inte nattsvart – se också:
Boyan Slat ska rädda världshaven!
Boyan Slat – kan bli världshavens räddare.
Uppfinningen som rensat 400 ton skräp från vattnet.
Nyfunna bakterier kan hindra förorening av hav.