Vindsurfing kvar i OS

Windsurfing RSX.
RSX-Windsurfing fortsätter som olympisk gren.

RS:X Vindsurfing med på OS 2016 i Rio.
Det skulle bli en mindre revolution i seglingssporten med kiteracing på OS-programmet. Flera vindsurfare konverterade till kite och har legat i hårdträning. Men nu har ISAF ändrat sig och väljer slutgiltigt in vindsurfingklassen RS:X igen.

Det behövdes en frisk fläkt i seglingsklasserna i OS och rätt väg att gå tyckte vissa var att välja bort vindsurfing och ta in kitesurfing, som nyligen utvecklat en racinggren. Vindsurfing har varit på programmet sedan 1984 och självklart höjdes många röster.

Så här berättar Svenska Seglarförbundet:

För ett halvår sedan tog events committee ett beslut om att rekommendera vindsurfing framför kite som gren på OS 2016. Ett beslut som council inte lyssnade på och valde kite.

Men som resultat av att en mängd motioner skickats in mot beslutet var nu frågan uppe igen och denna gång var det inte lika självklart. Efter tre timmars intensiva diskussioner blev beslutet att rekommendera council att ta upp frågan igen. Ett beslut som kräver 75 procent av rösterna i council för att gå igenom. Men om väl frågan är lyft räcker det med hälften av rösterna för att vinna.
Norrmännen har tagit den här saken på stort allvar då de satsat starkt på vindsurfing senaste åren. Så här säger KNS (Kongelig Norsk Seilforeing) Tom B. K Knutsen.

– När saken nu avslutas, står det klart att den här konflikten aldrig har varit en kamp om vindsurfing mot kite. Det har mer handlat om hur saken har hanterats av ISAF, säger han och fortsätter.

– Kitesporten ska utvecklas och mogna inför nästa värdering av ISAF inför OS 2020 och då på bekostnad av någon av de alltför många tvåmans-jollarna som i dag finns med på programmet.

RS:X Vindsurfing
Vindsurfing är kanske inte lika spektakulärt som kite men fästet är starkt världen över. Norge anser att vindsurfing borde vara kvar och att kitesurfing ska komma in på bekostnad av en båtklass.

Den nye presidenten. Italienaren Carlo Croce talade tydligt om att förändringensvindar blåser och att han tänker ta till professionell hjälp för att uppnå det.

– Låt oss se succen med sommarens OS som en startplatta för fortsatt utveckling. Seglarna måste synas mer och lyftas som de profesionella stjärnor de är. Vi måste skapa förutsättningar för detta genom att tillhandahålla plattformen, arenan där de skall synas. De olympiska seglarna skall få tjäna pengar och inspirera yngre att gå samma väg.

Carlo tog även upp dagens beslut att riva upp en två år lång process.

– Vi måste se över våra rutiner och arbetsätt för så här kan vi inte ha det. Han syftade dock inte på själva besliutet utan snarare på mellaninstansen Council om man tolkar Carlo rätt. Det skulle i så fall innebära att han tänker att de drygt 110 medlemsländerna får sätta sig in i frågorna och ta beslut i de viktiga frågorna.

Adam_Holm_vindsurfing
Sverige har nyligen nått stora framgångar i klassen Kona genom 18-årige Adam Holm som vann VM på Gran Canaria. Han har också seglat mycket RS:X och lär fortsätta med det när detta beslut är taget, trots att han redan inlett en satsning på Kiteboardracing.

Även Fanny Baumann har tränat mycket och kan troligen starta en satsning mot nästa OS i vindsurfing.

https://www.youtube.com/watch?v=scOzqMhBp6c Promotionfilm för RS:X inför VM.