Tidöpartierna om EU:s fiskestopp: ”Otänkbart att acceptera”

Närmst ett totalförbud på sillfiske i Östersjön kan stunda. Nu ger Tidöpartierna sin syn inför förhandlingarna i EU under nästa vecka. 

Sillfiske i Östersjön kan förbjudas, men partierna i Tidööverenskommelsen vill nu stoppa EU-kommissionens förslag.

Hamnen har tidigare skrivit om hur Östersjöns fiskbestånd blivit allt skralare och hur hotet mot sillen blir allt större. Denna fisk som inte bara har ett stort ekonomiskt värde utan också på sina håll en stark kulturell koppling.

Under våren påkallade flera experter ett fiskestopp efter bedömningar om att strömmingsbeståndet i Östersjön nära halverats under de senaste åren. Deras oro fick såväl gehör som gensvar i augusti. Då lämnade EU-kommissionen ett förlslag om att stoppa allt så kallat riktat fiske mot sill och strömming i centrala Östersjön och Bottniska viken (i västra Östersjön har sill- och strömmingsfisket varit stoppat sedan tidigare reds. anm).

Beskedet kom då som en glädjande överraskning.

– Det är lite oväntat, oväntat positivt. De följer sin egen förvaltningsplan och det är glädjande, sade Henrik Svedäng, forskare vid Stockholms universitets Östersjöcentrum.

Men ett eventuellt fiskestopp är något som regeringen tillsammans med Sverigedemokraterna kommer att motsätta sig.

– Om det blir verklighet läggs en våt filt över Sveriges kustnära, småskaliga fiske. Det är ett fiske som många gånger utgör livsnerven i våra attraktiva kustsamhällen, bland annat genom arbetstillfällen, och som bär upp traditioner som vi värderar högt, skriver landsbygdsminister Peter Kullgren (KD), Martin Kinnunen (SD), Johanna Hornberg (M), och Elin Nilsson (L) i en debattartikel på Aftonbladet.

Vill snarare se strama kvoter

Istället anser representanterna för Tidöpartierna att Sverige ska verka för försiktigt satta kvoter som vilar på vetenskapliga grunder. De vill få ner fisketrycket och kommer högst sannolikt att förespråka den mest restriktiva linjen av staterna runt Östersjön.

Man vill också se ett undantag från det svenska kustnära och småskaliga fisket. Annars räds man att råvaruförsörjningen kan ta skada på lång sikt.

– Förslaget från EU-kommissionen riskerar att slå undan benen för fiskeriföretag längs stora delar av vår kust. Därför är det otänkbart för oss att acceptera. Vi hoppas nu på bred uppbackning i riksdagen inför de avgörande förhandlingarna i EU den 23 oktober, skriver representanterna för Tidöpartierna.