Tapio Lehtinens otur fortsätter – bröt masten under Fastnet

Under Golden Globe fick han undsättas i Södra Oceanen. I Fastnet Race råkade han ut för masthaveri. Tapio Lehtinen är kanske seglingens otursfågel men trots motgångarna sätter han kurs mot nya tävlingar och äventyr.

Tapio Lethinen efter ännu en motgång i kappseglingskarriären. Men ett masthaveri är inget som grusar finnens ambitioner. Foto:Rob Havill

Finländska Tapio Lehtinens resa i Golden Globe Race kom till ett abrupt slut i slutet av förra året. Etter att hans båt Asteria, en Gaia 36:a, börjat ta in vatten tog det inte mer än fem minuter innan den slukats av Södra Oceanen. Han undsattes av segraren i Golden Globe, Kirsten Neuschäfer, och började genast planera vilket båt och satsning som skulle komma härnäst.

Valet föll på Swan 55:an Galiana och nya tag togs inför den legendariska regattan runt Fastnet Rock.

Men förhållandena under den 50:e Fastnet racet visade sig vara värre än vad många väntat sig. Med förrädiska vindar och krabba sjöar blev det för mycket även för en veteran som Lehtinen.

– Efter tolv timmar i vad som kan beskrivas som en tvättmaskin genom Solentsundet mot The Needles rasade vi ner för en stor våg och masten bröts. Strömmarna gick mot vinden och orsakade hög och brant sjö som båten konstant slogs emot, skriver Tapio Lehtinen på sin Facebook-sida.

Bland det värsta veteranen varit med om

Stormasten bröts strax nedanför det första spridarparet och landade i vattnet. Trots detta lyckades besättningen få upp den cirka 800 kg havererade riggen i båten.

– Kryssen ner för Solentsundet är kanske det tuffaste jag varit med om i hela mitt liv. Att kalla det för en tvättmaskin är verkligen ingen överdrift. De flesta i besättningen var ordentligt sjösjuka men hanterade ändå både seglingen och situationen bra.

Trots en kort tidslinje till nästa strapats är Tapio Lehtinen övertygad om att ta sig till start i Ocean Globe Race den 10 september.

En dryg månad till nästa stora äventyr

Redan den 10 september börjar nästa äventyr, Ocean Globe Race och det blir bråttom att få ordning på rigg och båt. Till skillnad från Golden Globe är Ocean Globe Race uppdelad i etapper för att efterlikna det ursprungliga Whitbread-racet.

Hos Tapio Lehtinen finns inga tvivel om att båten ska hinna bli klar.

– Jag har berättat för besättningen om Simon LeBon som tappade kölen under Fastnet 1985 men som ändå lyckades få båten i ordning inför starten av Whitbread kort därpå. Likaså ska vi ta oss till start.