Tag chansen - segla till Tyskland

Fimpa julstressen. Packa seglarbagen och glöm inte torrdräkten. I Sandhamn ligger en snabb trimaran,SeaCart 30, och väntar på vindar som ska ta dem till Tyskland. Ombord välkomnar de en extra besättningsman eller -kvinna.

Och skulle torrdräkten vara problemet så går nog det att ordna, bara viljan och intresset finns.
December-segling på Östersjön är riktigt coolt och du får minnen för livet, kan hamnen.se intyga.
Stick ut till Sandhamn nu. På vägen kan du ringa Thomas & Michael
+491717918734 så får du veta mer.