Sweet - navstations


SA diskuterades det hur den ultimata navigationsplatsen skulle se ut. I samband med detta surfade jag rätt på lite porr på detta tema. Fler bidrag?

Wild Oats

Mari Cha IV

Maximus

Orange II

Pegasus 77

Skandia Wildthing

Sjambook

Shockwave

Dark Shadow

Esense

Adele

Baltic 71

Wally B