Sverige, Finland och Storbritannien övar strid under ytan

Marinövningen Höst 23 är i full gång i Stockholms skärgård där Sverige, Finland och Storbritannien övar på att bemöta olika typer av undervattenshot.

Host_23_stridsovning
Marinövningen Höst 23 är i full gång i Stockholms skärgård där Sverige, Finland och Storbritannien övar på att bemöta olika typer av undervattenshot.

Övningen kommer att pågå fram till och med den 18 oktober i i Stockholms skärgård och Gotska sjön. Höst 23 är en trilateral övning som genomförs tillsammans med marina enheter från Finland och Storbritannien. Alla tre länderna är medlemmar i det multinationella försvarssamarbetet Joint Expeditionary Force (JEF) som snabbt kan agera vid kris och krig antingen självt eller ihop med NATO.

Se också:
Storbritanniens största hangarfartyg gästar Göteborg

– Finland är vår närmaste försvarsstrategiska partner. Samverkan och partnerskap med andra länder ökar den operativa effekten och är krigsavhållande. Genom att öva med andra nationer stärker vi vårt samarbete, interoperabillitet och militära förmåga, vilket i sin tur ökar stabiliteten och säkerheten i Östersjöområdet, säger kommendör Anders Bäckström, chef 4.sjöstridsflottiljen.

Viktigt med mängdträning

– Marinen har en väl utvecklad förmåga att upptäcka och bemöta olika undervattenshot. Genom den här övningen får dels våra besättningar, sensor- och vapenoperatörer mängdträning, och dels träning i att lösa den här typen av uppgifter tillsammans, både i sammansatta förband och tillsammans med andra nationer, fortsätter Anders Bäckström.

Svenska korvetter av Visbyklass övar med Finland och Storbritannien i stridsövningen Höst 23.

– Mötet och örlogsbesöket följs av fortsatta JEF-övningar för att tillsammans stärka förmågan att möta fientliga angrepp i Västerhavet och Östersjöregionen, säger Anders Bäckström.
Syftet med övningen är att träna på att tillsammans upptäcka och bemöta olika typer av undervattenshot.

Nya basbataljoner

Marinövning Höst 23 är även det första tillfället som Försvarsmakten får möjlighet att öva den grundläggande lednings- och underhållskedjan inom marinen med de nya marina basbataljonerna, som etablerades i början av oktober.

Mäktiga HMS Queen Elizabeth

Parallellt med Marinövning höst pågår omfattande marin verksamhet både i Östersjön och Västerhavet. Bland annat träffas ledarna för de tio JEF-länderna i Visby på fredag och på lördag ankommer brittiska hangarfartyget HMS Queen Elizabeth till Sverige.

Foto: Ola Jacobsen/Försvarsmakten