Svenska Oceanbird – kapar utsläppen med 90 procent!

 Hur göra om man vill frakta 7 000 bilar över Atlanten på blott 12 dagar utan att släppa ut några miljövidrigheter? Här är svaret, enligt Wallenius Marine.

Fast i ärlighetens namn är siffran inte riktigt noll då även det 200 meter långa och 40 meter breda lastfartyget Oceanbird släpper ut en del skit. Men en kapning av utsläppen med 90 procent måste ändå anses vara väldigt bra.

Hemligheten består i de fem 80 meter höga ”vingseglen” som sträcker sig 100 meter över vattenlinjen, om man så vill.

Här är får vi se hur Wallenius utopi ser ut.

Det ovan sagda gäller i utfällt läge. Om man vill reva eller passera under en bro så kortar man bara telsekop-vingmasterna till den höjd som passar för stunden, ända ner till 50 meters höjd.

För finmanövrering i hamnar och under broar har Oceanbird också eldrivna hjälpmotorer.

Det är en sak att räkna och göra ritningar. En annan att få det hela att fungera i praktiken.

Förhoppningen är att Oceanbird ska bana väg för fler vingmastförsedda fraktfartyg men också kryssningsfartyg. Om allt går enligt plan kan första fullskaliga fartyget segla redan 2024.

Hamnen.se återkommer med en intervju med Carl-Johan Söder som är Naval Architect på Wallenius Marine som tillsammans med Kungliga Tekniska Högskolan står bakom projektet.