Supertanker med solceller och vindkraft ska ge bäst business

Greenship_low
Miljöanpassad supertanker från Richard Sauter

Greenship_lowFritidsbåtmotorbåtar drar mycket bränsle men kan inte beskyllas för några större utsläpp. Fartygstrafiken däremot sägs stå för någon procent av världens CO2-utsläpp. Att sätta segel och solceller på tankers kanske är lösningen.

Designern bakom detta projekt heter Richard Sauter och är specialist på att designa miljöanpassade fartygskonstruktioner och superyachts i kolfiber. Han menar att det går att reducera utsläppen för en supertanker med 75 procent med hjälp av teknologi som redan finns tillgänglig. Och på 25 år, vilket han beräknar som livstid för ett fartyg av den här kalibern, ska man ha besparat miljön på tre miljoner ton CO2.

Enligt FNs klimatpanel släpper världens fartygstrafik ut 1,12 miljarder ton C02 varje år. Borträknat flyg- och fartygstrafik var världens utsläpp 38 miljarder ton C02 år 2005, enligt naturvårdsverket.

Men miljövänlighet duger inte som motivering för att få företag att satsa på miljövänliga farkoster, de måste vara ekonomiskt gångbara. Och det hävar Sauter och hans ”Carbon Offset Design” att de lyckats med.
Skrovet på tankern som syns på bilderna är utvecklat av Mitsubishi, det kallas ”Bubble Hull” och ska reducera vattenmotståndet gentemot tidigare modeller. Motorerna är av hybridvariant och som drivs av flytande gas och solenergi.

Sol och vind
Det mest uppseendeväckande med fartyget är såklart alla vingmaster (DynaWig-riggar) som ska sänka förbrukningen med 20–30 procent. Därtill är fartyget täckt av solceller som ska reducera förbrukningen med ytterligare 15–20 procent.

– Konceptet ger oss en fantastic win-win situation, säger Sauter i ett uttalande. ”Förutom att man blir delaktig i att rädda planeten kan företagen som satsar på detta göra stora vinster på lång sikt.

Fartyget är enligt Sauters beräkningar 15 procent dyrare att bygga än ett traditionellt fartyg men att man kommer att spara 60 miljoner dollar per år i driftskostnad och man kommer att gå plus, gentemot att köpa ett vanligt fartyg, efter fyra år.

Greenship
Se mer på: www.sautercarbonoffsetdesign.com