Stilstudie i soft surfing!

Surfing är en krävande sport som kräver god balans, styrka, mod och koordination. Oftast. Men inte alltid. Se filmklippet som visar en mer tillbakalutad stil.