Spektakulärt – de 40 krigsfartygen lämnar Stockholm!

USS Kearsarge

De 40 krigsfartyg som lagt till i Stockholm kommer under dagen att kasta loss för marinövningen Baltops 22. Vi zoomar in några av de hetaste fartygen.

Berlin_fartyget

Stadsgårdskajen, Skeppsbron, Skeppsholmen, Norr Mälarstrand, Värtahamnen och Frihamnen är de hamnar där fartygen har legat förankrade från in torsdags fram till idag.

Dags att ta farväl

Omkring 40 fartyg, 70 flygplan och 7000 personal deltar i den årliga marinövningen Baltops, Baltic Operations. 16 länder och Nato deltar i övningen. Den svenska marinen firar samtidigt 500 år och deltar med ubåt, två Visbykorvetter, två minröjningsfartyg, fyra stridsplan och två helikoptrar. Samt omkring 500 personal.

Stärker relationerna

Sveriges deltagande har främst i syfte att utveckla internationellt samarbete, stärka relationer och behålla stabilitet och säkerhet i Östersjöområdet. Sverige har deltagit sedan 1990-talet.

Idag seglar fartygen iväg mot södra Östersjöområdet skriver Försvarmakten och Ny Teknik.

USS Kearsarge

USS Kearsarge (USA)
Längd:
257 meter
Bredd: 31,8 meter
Toppfart: 22 knop (cirka 40 km/h)
Klass: Wasp

1993 togs USS Kearsarge i tjänst. Stridsfartyget är ett amfibiestridsfartyg och har i uppgift att landsätta mark- och stödtrupper på fientligt territorium. Designen är utvecklad från helikopterhangarfartyg, skillnaden är att det finns stöd för landstigningsfartyg. Ombord finns normalt runt 1000 besättningsmedlemmar, 66 officerare, sex F-35B, tolv helikoptrar och tolv tiltrotorplan.

USS Gunston Hall

USS Gunston Hall (USA)
Längd: 190 meter
Bredd: 26 meter
Toppfart: 20+ knop (37+ km/h)
Klass: Whidbey Island

Detta amfibiefartyg togs i tjänst 1989. Kan användas för att frakta två stycken 41 meter långa landstigningsfartyg med plats för 400 soldater eller fyra 60 ton tunga svävare med toppfart på mer än 40 knop (74 km/h).

USS Mount Whitney

USS Mount Whitney (USA)
Längd: 189 meter
Bredd: 33 meter
Toppfart: 23 knop (43 km/h)
Klass: Blue Ridge

Ännu ett amfibiefartyg. 1971 togs båten till sjöss och blev känd för att ha världens mest sofistikerade C4i utrustning, ett övervakningssystem som gör det möjligt för ledningen att kommunicera med alla fartyg under deras kommando.

Berlin_fartyget

Berlin (Tyskland)
Längd: 173,7 meter
Bredd: 24 meter
Toppfart: 20 knop (37 km/h)
Klass: Berlin

Underhållsfartyget togs i tjänst 2001. Designat för att ge stöd i FN uppdrag och beväpnat med fyra 27 millimeter automatkanoner respektive fyra Stingermissiler och har plats för två helikoptrar.

USS Porter

USS Porter (USA)
Längd: 154 meter
Bredd: 18 meter
Toppfart: 30 knop (56 km/h)
Klass: Arleigh Bruke

Jagaren började tjänstgöra 1999. Fartyget är bland annat utrustat med en 127 mm kanon, två 25 mm automatkanoner och fyra tunga maskingevär. Två helikoptrar får plats ombord och USS Porter kan dessutom avfyra både Tomahawk och Harpoon-missiler.

HMS Defender

HMS Defender (Storbritannien)
Längd: 152,4 meter
Bredd: 21,2 meter
Toppfart: Över 30 knop (56 km/h)
Klass: Daring

Denna robotjagare togs i tjänst 2009 och är utrustad med “PAAMS” – Anti Air Missile System. Fartyget har plats för två helikoptrar som vardera kan utrustas med fyra missiler för ytmål eller två torpeder för ubåtsjakt.

Sachsen-Anhalt

Sachsen-Anhalt (Tyskland)
Längd: 149,5 meter
Bredd: 18,8 meter
Toppfart: 20 knop (37 km/h)
Klass: Baden-Württemberg

Utrustad med en 127 mm-kanon med över 100 km räckvidd. Denna fregatt togs i tjänst 2021 och har åtta Harpoon-missiler för ytmål och två batterier med åtta celler för raketer mot flyg.

Latouche Treville

Latouche-Tréville (Frankrike)
Längd: 139 meter
Bredd: 14 meter
Toppfart: 30 knop (56 km/h)
Klass: Jagare

Med sina 22 torpeder är denna jagare i huvudsak till för ubåtsjakt. Den togs i tjänst 1990 och är dessutom utrustad med en huvudkanon på 100 mm och två stycken 20 mm-kanoner. Dessutom har den två helikoptrar ombord.

FNS Uusimaa

FNS Uusimaa (Finland)
Längd: 77 meter
Bredd: 11,5 meter
Toppfart: 22-24 knop (44 km/h)
Klass: Hämeenmaa

Detta finska minfartyg togs i tjänst 1992 och har plats för 150 stycken sjöminor av sorten “Sjömina 2000”. Huvudartilleriet består av en 57 mm Bofors Mk1, dessutom är den utrustad med åtta luftmålsrobotar, två antiubåtsraketkastare och två sjunkbombsbehållare.

Dzukas

LNS Dzukas (Litauen)
Längd: 54 meter
Bredd: 9 meter
Toppfart: 30 knop (56 km/h)
Klass: Flyvefisken

Tillhörde den danska flottan från 1990 under namnet HDMS Hajen men såldes år 2007 till Litauen. Huvudartilleriet utgörs av en OTO Melara 76 mm.

Artikeln är skriven i samarbete med Dexter Svärd Huss.