Solo Challenge 2012 – satsning på ny shorthanded-kappsegling

Mamban_puff
Shorthanded-segling Mamba 311

Mamban_puffFörra veckan var vi ett gäng aktiva seglare som träffades och diskuterade om hur vi bäst skulle kunna skapa en solosegling som lockar många. Det är ju det enklaste sättet att få segla mycket då man slipper att ragga besättning. Vi har ett idéer på bana och upplägg. Vill ni vara med? Alla är välkomna. Läs vad som hände på mötet och kommentera!

Det behövs fler bra shorthandseglingar runt om våra svenska kuster, det står ganska klart. Problemet vi har i Sverige är att även om vissa arrangörer bjuder in till shorthanded i samband med sin vanliga regatta så är det få som kommer. Detta kan bero på vår kultur där folk i allmänhet är för prestigefulla och resultatmedvetna, man stannar hellre hemma än att kappsegla shorthanded mot andra med full besättning. Eller så kanske man kappseglar för den sociala bitens skull och då är det inte heller någon större vits, åtminstone inte att segla solo.

De shorthandseglingar som har blivit succé i Sverige har alla varit dedikerade shorthandseglingar, några exempel är Bohusracet och Watski 2 Star. Sannolikt är det detta koncept som gäller om man ska anordna en solosegling också.

Hittills har det inte funnits några dedikerade soloseglingar men det vill vi alltså ändra på. Det blir en ännu större utmaning än att segla på två man och gemenskapen seglarna emellan blir ännu bättre då alla är utan en egen besättning. Detta vet vi med erfarenhet av den franska solo-kulturen.

Vi vill göra en segling för alla och alla typer av båtar, oavsett om man är tjej eller kille, med jolle, kölbåt eller flerskrovsbåt. ALLA är välkomna och allt som behövs är ett SRS-tal på sitt flytetyg. Det blir således ett endagars äventyr i dagsljus, var och en ensam från start till mål för att sedan umgås med alla andra soloseglare över en trevlig regattamiddag med tillhörande förfriskningar. Vi tror att den sociala biten är precis lika viktig som seglingen i sig, så vi kommer att lägga stor vikt vid detta.

Vi siktar på att ha två olika banor som man själv väljer utefter hur stor utmaning man vill ha. Den ena kommer att vara ca 20 distans och den andra ca 40 distans, det innebär ca 5-10 timmars solosegling. Tillsammans med det nya SRS-systemet inför 2012 där man till i år har infört båtindividuella avdrag för segling utan undanvindssegel och sedan tidigare möjligheten till alternativa segelsättningar med sk ”shorthand-mätbrev” så blir möjligheterna ännu större att anpassa sitt redskap för denna typ av segling.

Kappsegling i all ära, men just detta är i första hand en segling som handlar om att utmana sig själv, om äventyret och om gemenskap seglare emellan. Kort och gott ”det franska sättet att segla och umgås”. Sedan vet vi också att det finns ett behov för ännu mer krävande soloseglingar men i detta tidiga skede var vi alla ense om att vårt nuvarande upplägg kommer att attrahera ett större antal seglare.

Planerat datum är den 18:e augusti med start och mål i Sandhamn där vi också ordnar mingel, eftersnack och regattamiddag. Några frågetecken vi har är framförallt kring hur banorna skall se ut för att locka så många som möjligt. Den kortare banan är vi ganska överens om hur den skall se ut, men när det gäller den längre som skall vara lite tuffare och mer utmanande så är det mer ovisst, båda har sina för och nackdelar som vi ser det:

”Banan runt Möja”
Fördelar: Absolut inga speciella säkerhetskrav, standard Cat 5 ”Inshore Racing” alltså och alla kan vara med. Blir det mycket vind så är denna bana skyddad från kraftig sjögång och man har alltid nära till land och lä. Trevligt och mer taktiskt med skärgårdssegling? Eventuellt känner sig fler mer ”hemma” i skärgården än ute på öppet hav vilket kanske lockar fler?

Nackdelar: Det blir stressigare med fler manövrar och mer navigation. Risken att gå på grund blir större inne i skärgården. Troligtvis blir de flera ställen där man inte kan köra ”för fullt” med diverse undanvindssegel utan man blir helt enkelt tvungen att slå av på tempot.

Runt_Moja

Banan runt Möja (ca 40 distans, antalet waypoints kommer minskas till ett minimum, dessa är bara för att illustrera den ungefärliga banan)

Runt_Sandhamn
Korta banan (ca 20 distans, antalet waypoints kommer minskas till ett minimum, dessa är bara för att illustrera den ungefärliga banan)

Sandhamn
Kustnära banan (ca 40 distans)

”Den kustnära banan”
Fördelar: Benen blir längre och rakare vilket medför att man kan köra hårdare och säkerligen mer med undanvindssegel, känslan av ett solorace över öppet vatten blir mer påtaglig. Det blir mindre stress med manövrar och navigation. Bantypen gör det lättare för de med större och mer svårmanövrerade båtar. Risken att gå på grund är väldigt liten.

Nackdelar: Det kan eventuellt krävas en högre säkerhetsnivå, Cat 4 vilket utesluter vissa båtar. ”Category 4: Short races, close to shore in relatively warm or protected waters normally held in daylight”. Blir det mycket vind så blir det såklart betydande sjögång och det kan nog kännas tuffare att vara solo ute på havet vilket eventuellt avskräcker fler?

Längre och rakare ben på flera timmar uppfattas som tråkigare och mindre taktiskt krävande?

Vad tycker du?
Jimmy Hellberg