Sju hav eller nio

Hav förenar. Stora skepp och små båtar. Segel. Motor. Rodd. Det spelar ingen roll. Mer än sjuttio procent av jordens yta består av vatten.


Sju hav omger gudarnas berg Meru i hinduistisk mytologi. De heter: Skinande Smörhavet. Vinhavet. Mjölkhavet. Sockerhavet. Kvarkhavet. Salthavet och Färskvattenhavet. På hindi är namnen: Sarpi, Sura, Dugdha, Iksu, Dadhi, Lavana och Jala.
Indiska Oceanen

Det heliga sjutalet finns i nästan alla mytologier och religioner. Haven är därför sju också i t. ex. sumerisk religion och i grekisk, romersk och kristen kultur. Även i medeltida arabisk litteratur är haven sju. Namnen berättar om de farvatten arabiska sjöfarare brukade segla på: Bengaliska viken, Aden viken, Malackasundet, Persiska viken, Singaporesundet, Sydkinesiska sjön och Andaman havet.

Efter de stora upptäcktsfärderna på 1500- och 1600-talen brukar den västerländska traditionen räkna dessa sju hav: Stilla havet, Atlanten, Indiska oceanen, Norra ishavet. Medelhavet, Karibiska havet och Mexikanska golfen.

Södra Atlanten

I vår mer sekulariserade tid har det heliga sjutalet mist sin betydelse. Och vissa seglare räknar också in Svarta havet och Kaspiska havet. Då blir haven nio istället för sju!

Södra Stilla Havet

Men visst ljuder orden the Seven Seas vackrare än the Nine Seas. Säkert var det därför den brittiske författaren, nobelpristagaren och resenären Rudyard Kipling (1865-1939) gav ut en diktsamlingen med namnet ”The Seven Seas” år 1896.  Ordens musik och allitteration med två s var det han uppskattade.

Norra Ishavet

Också dagens vetenskapsmän har behållit sjutalet även om de har en annan indelning.  De skiljer på vattenmassorna på norra och södra halvklotet och använder ordet ocean istället för hav. De sju oceanerna/haven blir då:

Norra Stilla havet, Södra Stilla havet, Norra Atlanten, Södra Atlanten, Norra ishavet, Södra ishavet och Indiska oceanen.
Norra Stilla Havet
Södra Ishavet

Alla foton: Carina Lernhagen Matz