seglingsbilder.se var ute och fotograferade blåsiga Lidingö Runt

D
et har diskuterats om båtar skall vara nykonstruerade eller inte. T ex drogs det paralleller mellan Express och Ostindiefararen Götheborg. Seglingsbilder.se var ute och fotograferade den blåsiga Lidingö Runt. Här visar vi foton på några gamla godingar som klarade sig bra (bortsett från Hobien).

Se om du hittar din båt på seglingsbilders foton från Lidingö Runt.

Skrivet av Arne K Larssen
Läs hela Arnes blogg på www.regatta.nu