Segelfartyg gör storstilad entré med sång!

Att manövrera snyggt i trånga hamnar är en sak. Men det räcker inte om man ska mäta sig med segelfartyget Staatsraad Lehmkuhl som här gör en storstilad entré i norska Bergen. Se videoklippet!

Statsraad Lehmkuhl är en tremastad bark som har sin hemmahamn i norska Bergen. Hon används som skolfartyg för allmänheten samt utbildningar för sjömän från den norska flottan.

Blev krigsbyte
Fartyget är byggt i Tyskland år 1914 som ett skolfartyg för den tyska handelsflottan, och hette ursprungligen ”Grossherzog Friedrich August”. Efter första världskriget konfiskerades fartyget av Storbritannien som krigsbyte.

År 1921 köptes fartyget av den norske politikern, minister Kristoffer Lehmkuhl.

I detta videoklipp gör hon en storstilad entré!

Staatsraad Lehmkuhl

Längd (med bogspröt): 98,00 m
Längd ö a: 84,60 m
Bredd: 12,60 m
Djupgående: 5,20 m
Vikt: ca 1 516 ton
Antal segel: 22
Segelyta: 2 026 kvm
Maxfart motor/segel: 11/17 knop