Så lär man barnen sjösätta!

Om något är roligt så lär man sig fortare. En gammal devis som fungerar i skolbänken såväl som vid sjösättningsrampen.  

Om det är barn eller föräldrar som står bakom bygget av den här lilla radiostyrda historien låter vi vara osagt, men vi är övertygade om att det är rätt att börja smått och att detta kan leda till ett framtida intresse för större vattenburna farkoster.