Retro - Whitbread 1997-98

Åke Fredriksson har letat rätt på gamla videorapporter från detta mycket trevliga race. Det finns också en del kul skrönor från arbetet med att få alltihop på film. Foto: Rick Tomlinson.

Foto: Rick Tomlinson.