Radiostyrt krigsfartyg i strid!

Vi har redan fått en demonstration i hur ett man bygger ett fullfjädrat krigsfartyg på bara ett par timmar. Här är fortsättningen.

Se också Radiostyrt krigsfartyg i strid – del 1.